EU-erklæringer

EU-erklæring om Guinea

10. januar sluttet Norge seg til en EU-erklæring om restriktive tiltak mot Republikken Guinea.

Les mer: COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1305