Norge og EUs samarbeidsområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

På disse sidene finner du informasjon om Norges samarbeid med EU innenfor ulike politikkområder. Velg tema fra menyen nedenfor.

Aktuelt nå

Regjeringens arbeidsprogram for samarbeidet med EU 2016

Regjeringen vedtok 28. januar sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2016. Programmet følger opp de fem hovedprioriteringene i regjeringens EU-strategi 2014-2017: økt konkurransekraft og verdiskaping, bedre kvalitet i forskning og utdanning, en ambisiøs klimapolitikk, en helhetlig migrasjonspolitikk og økt trygghet og sikkerhet.

EU-kommisjonen: Vi har ingen tid å miste

Europakommisjonens arbeidsprogram for 2016 har fått tittelen «No time for business as usual». Programmet er viktig for Norge fordi det griper direkte inn i store deler av vårt samarbeid med EU.

Norge styrker samarbeidet med Polen

– De siste tiårene har Norge og Polen gjenoppdaget hverandre som gode naboer i Nord-Europa. Det er regjeringens klare ambisjon å samarbeide mer systematisk og knytte enda tettere bånd til Polen i årene fremover, sier statsminister Erna Solberg.

Kontakt

Norges delegasjon til EU

Telefon: +32 (0) 2 238 74 00
Adresse: Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia