Norge og EUs samarbeidsområder

På disse sidene finner du informasjon om Norges samarbeid med EU innenfor ulike politikkområder. Velg tema fra menyen nedenfor.

Aktuelt nå

Eriksen Søreide i EØS-rådsmøte

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide diskuterte viktigheten av EØS-samarbeidet, kampen mot arbeidslivskriminalitet og situasjonen på Vest-Balkan under det halvårlige møtet i EØS-rådet onsdag 23. mai.

Ønsker innspill til EU-forslag om veitransport

- Det er positivt at EU retter mer oppmerksomhet mot trafikksikkerhetsarbeidet, der automatiserte og førerløse biler vil spille en større rolle framover. Selv om Norge her er et foregangsland, er det behov for felles regler om avansert trafikksikkerhetsutstyr i kjøretøy, sier statssekretær Tommy Skjervold.

Ny personopplysningslov innlemmes i EØS-avtalen

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider for tiden med å gjennomføre EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og innlemme forordningen i EØS-avtalen. Forordningen ble vedtatt i april 2016 og begynte å gjelde i EUs medlemsland 25. mai 2018.

Kontakt

Norges delegasjon til EU

Telefon: +32 (0) 2 238 74 00
Adresse: Rue Archimède 17, 1000 Brussel, Belgia
Besøksadresse: Norway House, Rue Archimède 17, Brussel, Belgia