Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Norges samarbeid med EU om statistikk

Formålet med EUs statistikksamarbeid er å ha en sammenlignbar beskrivelse av utviklingen på områder som omfattes av samarbeidet i unionen. Samarbeid på statistikkområdet er en del av EØS-avtalen.

Pålitelig statistikk er blant annet en forutsetning for utforming av en velfungerende økonomisk politikk. Kjernen i EUs statistikksamarbeid er statistikkorganet Eurostat. Det europeiske statistiske system består i tillegg av de nasjonale statistikkbyråene og andre offisielle statistikkprodusenter i EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein. Formålet er å harmonisere statistikk på områder som dekkes av EUs politikk. Etter hvert som EUs politikkområder stadig har favnet bredere, har også statistikkharmoniseringen blitt utvidet til å omfatte nesten alle statistikkområder.

Tilknytning gjennom EØS-avtalen

Samarbeid på statistikkområdet er en del av EØS-avtalen. Deltakelsen i samarbeidet på dette området er viktig for å sørge for at det eksisterer sammenlignbar statistikk som beskriver og overvåker områdene EØS-avtalen omfatter. Det gjelder blant annet statistikk om økonomi, sosiale forhold og miljø.

Deltakelse i EU-programmer

Norge deltar i EUs statistikkprogram som angir prioriteringene for statistikkarbeidet over en femårsperiode. Siden Norge ikke er med i alle deler av statistikkssamarbeidet, er Norge og de andre EØS/Efta-landene forpliktet til å bidra med 75 prosent av sin forholdsmessige andel av statistikkprogrammets budsjett. Eurostat er ansvarlig for spredning av statistikk i hele EØS-området.

Nasjonale eksperter

Norge har flere nasjonale eksperter som jobber i EUs statistikkbyrå Eurostat. Kontaktinformasjon finnes på Efta-sekretariatets nettsider under "DG Eurostat (Estat)".

Mer informasjon

Les om Norges samarbeid med EU om finans og økonomi
Les om Norges samarbeid med EU om toll, skatt og avgifter

Til toppen