Kvalitet i barnehagen

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at  barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet. Gode språkferdigheter er en forutsetning for dette, og regjeringen har derfor prioritert språk som noe av det viktigste i barnehagen. Regjeringen vil arbeide for et rikt mangfold av barnehager og sikre åpenhet for foreldre og andre om innholdet og kvaliteten.

Barn i barnehagen

Stortingsmelding om kvalitet i barnehagen

Regjeringen vil løfte kvaliteten i barnehagen, styrke etter- og videreutdanning for de ansatte og utdanne flere pedagoger.

Barn og voksen i barnehagen

Kompetanse i barnehagen

Personalets faglige og personlige kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning.

Barn som blir lest for

Språk i barnehagen

Regjeringen har som mål at barn med svake språkferdigheter før skolestart, skal få nødvendig hjelp, både barn som går i barnehage og barn som ikke går i barnehage.

Aktuelt nå

Bilde av barn

Vil la fylkesmannen føre tilsyn med barnehagene

Regjeringen ønsker at fylkesmannen fører tilsyn med enkeltbarnehager. Det vil gi barn og foreldre en ekstra sikkerhet, hvis det kommunale tilsynet ikke er tilstrekkelig. Nå blir forslaget sendt til Stortinget.

Barn i en trapp

Bedre oppfølging i barnehagene

For å sikre at alle barn får et godt pedagogisk tilbud i barnehagen, vil regjeringen at alle barnehager vurderer og følger opp hvert barns trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Forslaget blir nå sendt til Stortinget.

Bilde av barn.

Vil styrke tilbudet for barn med særlige behov

13.10.2015: Kunnskapsministeren vil at barn med særlige behov skal få tydeligere rettigheter i barnehageloven. Barn som flytter til ny kommune skal slippe avbrudd i hjelpetilbudet, er et av forslagene som blir sendt på høring i dag.