Kvalitet i barnehagen

Regjeringen er opptatt av god kvalitet i barnehagen for at  barn skal få en god start og gode muligheter til å klare seg videre i livet. Gode språkferdigheter er en forutsetning for dette, og regjeringen har derfor prioritert språk som noe av det viktigste i barnehagen. Regjeringen vil arbeide for et rikt mangfold av barnehager og sikre åpenhet for foreldre og andre om innholdet og kvaliteten.

Barn i barnehagen

Stortingsmelding om kvalitet i barnehagen

Regjeringen vil løfte kvaliteten i barnehagen, styrke etter- og videreutdanning for de ansatte og utdanne flere pedagoger.

Barn og voksen i barnehagen

Kompetanse i barnehagen

Personalet og deres kompetanse er barnehagens viktigste ressurs og en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for omsorg, lek, danning og læring.

Barn som blir lest for

Språk i barnehagen

Regjeringen har som mål at barn med svake språkferdigheter før skolestart, skal få nødvendig hjelp, både barn som går i barnehage og barn som ikke går i barnehage.

Aktuelt nå

Bilde av barn

Ekspertgruppe skal se på barnehagelærerens rolle

27.06.2017: Regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal se nærmere på barnehagelærerens rolle i barnehagen. – Et godt kunnskapsgrunnlag om profesjonen vil bli viktig for det videre arbeidet med å løfte barnehagelæreren, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Barn i en trapp

Barnehagefakta–informasjon for barnehageforeldre

10.08.2015: Det nye nettstedet barnehagefakta.no gjør det enklere for foreldre å skaffe seg oversikt over bemanning og utdanningsnivå til ansatte i alle landets barnehager.

Bilde av barn.

Flere barnehagelærere og nok ansatte i barnehagen

22.06.2017: Flere av de ansatte skal være barnehagelærere, og barnehagene skal ha nok ansatte. Regjeringen vil også innføre en samarbeidsplikt for å sikre gode overganger når barn går fra barnehage til skole og SFO.

Til toppen