Språk i barnehagen

Regjeringen har som mål at barn med svake språkferdigheter før skolestart, skal få nødvendig hjelp, både barn som går i barnehage og barn som ikke går i barnehage.

Barn som blir lest for
Foto: Sveinung Braaten

Gode kommunikasjonsevner og et godt utviklet språk er en viktig forutsetning for deltagelse, læring og utvikling. Tidlig og målrettet innsats er viktig for å bedre barn og unges språk-, skrive- og leseferdigheter.

Barn som har gått i barnehage, skal ha med seg gode språklige forutsetninger for å følge opplæringen når de begynner på skolen. 

Kunnskap om språkarbeid i barnehagen er et prioritert område i regjeringens kompetansestrategi for ansatte i barnehagen.

Utdanningsdirektoratet støtter barnehagenes arbeid gjennom veiledningsmateriell. De har blant annet utviklet en veileder som heter ”Språk  i barnehagen – mye mer enn bare prat”. I denne kan også foreldre finne mye godt innhold.

For å styrke språkarbeidet og arbeid med barnas tidlige lese-utvikling har regjeringen lansert en nasjonal strategi.

Det unike med denne strategien er at det for første gang blir satset systematisk både på barnehage og alle trinn i grunnskole og videregående skole i samme strategi.

Lesesenteret og Skrivesenteret har utviklet nettstedet sprakloyper.no. med gratis kompetanseutviklingspakker som barnehager lett kan ta i bruk i lokalt utviklingsarbeid.  Kompetanseutviklingspakkene består av en rekke økter på 45-60 minutter med fagtekster, filmer, videoforelesninger, refleksjonsspørsmål og oppgaver til personalet.

Til toppen