Endringer i adopsjonsloven i 2014

Utredningsansvaret for adopsjonssøkere flyttes fra kommunen til Bufetat fra 1. februar 2015.

Dette gjelder ved søknader om forhåndssamtykke til adopsjon av barn fra utlandet og ved søknad om adopsjon her i landet der biologiske foreldre ber om bistand til å adoptere bort barnet. Kommunen skal utrede ferdig søkere der søknad om forhåndssamtykke og om fornyelse av forhåndssamtykke er kommet til kommunen før 1. februar 2015. Bufetat skal utrede søkere der slik søknad har kommet inn fra 1. februar 2015. Søknader om adopsjon skal fra 1. februar sendes til regionene i Bufetat.
Se mer informasjon på direktoratets nettsider.

Det kommer nå tydeligere frem i loven at det kan gis forskrifter om krav til adoptivsøkere ved utenlandsadopsjon. Kravene til adoptivsøkere knytter seg blant annet til søkernes alder, helse, samlivets varighet, vandel, mm.

Fra og med 1. oktober 2014 fikk samboere rett til å adoptere på lik linje med ektefeller og mulighet for stebarnsadopsjon etter samlivsbrudd og død. 

Til toppen