Barnetrygd

Den som har barn under 18 år boende fast hos seg har rett til barnetrygd. Barnetrygden gis per barn uten inntekts- eller behovsprøving og den er skattefri.

Foreldrene får barnetrygd for nyfødte barn automatisk. Det betyr at foreldre i de fleste tilfeller ikke trenger å søke om barnetrygd for nyfødte. Men hvis barnet er eldre enn seks måneder, og i tilfeller der det foreligger rett til utvidet barnetrygd, må det likevel søkes.

Utvidet barnetrygd vil si at en forelder som er alene med omsorgen for barn, får barnetrygd for ett barn mer enn det faktiske antall barn han eller hun har omsorgen for.

Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV) som forvalter ordningen med barnetrygd.
Nærmere informasjon finnes på hjemmesidene til NAV.