Arv

Regelverket for arv etter foreldre, ektefeller, samboere og andre personer er nedfelt i blant annet arveloven og skifteloven.

Hos Justisdepartementet finner du informasjon om de vanligste bestemmelsene i regelverket for arv og arvinger.