Navn

Hva skal barnet hete?

Den som har foreldreansvaret kan velge om barnet skal ha mors eller fars etternavn. Har foreldrene felles foreldreansvar, bestemmer de dette sammen.

De må sende melding til Folkeregisteret (skattekontoret) om valg av navn før barnet fyller 6 måneder. Barnet får morens etternavn dersom de ikke sender melding innen denne tidsfristen.

Se navneloven på lovdata.no

Skatteetaten har informasjon om endring av navn og om valg av etternavn på sine hjemmesider. Her finner du regler du må følge du ønsker at barnet skal ha to etternavn.

Se skatteetaten.no

Statistisk sentralbyrå utgir årlig navnestatistikk over brukte navn i Norge. Her finnes det oversikt over de mest brukte jente- og guttenavnene, de vanligste etternavnene, historisk utvikling mv.

Se ssb.no - Statistisk sentralbyrå

Til toppen