Om publikasjonen "Satsing på barn og unge"

Publikasjonen inneholder budsjettinformasjon fra::

Publikasjonen erstatter ikke de enkelte fagdepartementenes budsjettproposisjoner, men omtaler de viktigste innsatsområdene for barn og ungdom på tvers av departementenes arbeidsområder.

Publikasjonen kan siteres fritt med tydelig angivelse av kilde.