Arbeidet med bærekraftsmålene

Tidslinje som gir en kronologisk oversikt over innhold på regjeringen.no om regjeringens arbeid med bærekraftsmålene.

Statsminister Erna Solberg har et særskilt engasjement for bærekraftsmålene gjennom FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, som hun leder sammen med Ghanas president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.

Følg saken

 • Verkstad for regional utvikling

  Artikkel | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Verkstad for regional utvikling 2021 blir arrangert 1.–2. desember. Hovudtema for årets verkstad er «kompetanse» og «smart spesialisering og det grøne giv».

 • Inviterer til nasjonal konferanse om berekraft

  Nyheit | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til konferansen "Veien mot 2030". Målet er å mobilisere heile landet til ein felles innsats for å nå berekraftsmåla innan 2030

 • Internasjonalt klima- og miljøsamarbeid

  Artikkel | Klima- og miljødepartementet

  Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å løse klima- og miljøutfordringene. Norge samarbeider tett med EU om miljøspørsmål. I tillegg deltar vi aktivt i internasjonale prosesser og støtter tiltak i utviklingsland.

 • Inviterer til idédugnad for å nå berekraftsmåla

  Pressemelding | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  – Arbeidet med ein nasjonal handlingsplan for berekraftsmåla har starta. No ynskjer vi innspel til kva tiltak som kan bidra til at Noreg når berekraftsmåla innan 2030, seier berekraftsminister Nikolai Astrup.

 • Hvor langt har Norge kommet med bærekraftsmålene?

  Nyhet | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Nå har Statistisk sentralbyrå samlet statistikk som viser hvordan Norge ligger an med måloppnåelsen så langt.

 • Oppfordring til handling for matsikkerhet og klimatilpasning

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Medlemmer av FNs generalsekretærs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, under ledelse av statsminister Erna Solberg og Ghanas president Nana Akufo-Addo, oppfordrer alle regjeringer til å øke sin innsats for å utrydde sult og ta vare på det genetiske mangfoldet.

 • Solberg møtte Ghanas president Nana Akufo-Addo

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte i dag Ghanas president Nana Akufo-Addo som er i Norge på offisielt besøk. De snakket om samarbeid mellom de to landene, om internasjonale forhold og om deres felles rolle som ledere av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene.

 • Hvordan skal vi oppfylle FNs bærekraftsmål?

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale til Kommunalpolitisk toppmøte, der FNs bærekraftsmål var tema.

 • Nikolai Astrup blir bærekraftsminister

  Pressemelding | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup får ansvar for å koordinere Norges oppfølging av bærekraftsmålene.

 • Ingen skal utelates

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Husker du FNs tusenårsmål? I år 2000 ble alle FNs medlemsland enige om å jobbe mot åtte mål som de skulle nå. Det overordnede målet var å halvere andelen mennesker som lever under ti kroner dagen.

 • Norge trapper opp utviklingsinnsatsen for sunne og bærekraftige hav

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Verden står overfor store utfordringer, og en voksende befolkning trenger mer mat, flere jobber og ren energi. Havet rommer mange av løsningene på disse utfordringene, og derfor trapper vi opp utviklingsinnsatsen for sunne og bærekraftig hav, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Regjeringen gir tre milliarder kroner til renere hav

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Norge vil bidra med over tre milliarder kroner til en rekke tiltak for bærekraftig havforvaltning i perioden 2020-2024. Tiltakene annonseres på Our Ocean konferansen som begynner i Oslo i dag. Den samler 500 ledere og 100 ungdomsrepresentanter fra rundt 100 land som legger frem konkrete løsninger for å beskytte havet og utnytte havressursene bedre.

 • Tale på Akademikernes høstkonferanse

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale på Akademikernes høstkonferanse i Oslo, 17. oktober 2019.

 • 14 prosent matsvinn fra produsent til butikk

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  En ny rapport fra FN viser at 14 prosent av all mat som blir produsert i verden, går tapt før den når butikkhyllene. – Jeg lurer ofte på hvordan vi kan akseptere at mat blir kastet når over 820 millioner mennesker i verden fortsatt går sultne hver dag, sier generalsekretær Qu Dongyu i FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.

 • Det er den draumen

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs åpningstale på Bokmessen i Frankfurt, 15. oktober 2019.

 • Lanserte strategi mot skadelige skikker

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Regjeringen lanserte sin ferske strategi mot skadelige skikker på FNs internasjonale jentedag.

 • Strategi mot skadelige skikker 2019-2023

  Plan/strategi | regjeringen.no

  Gjennom FNs bærekraftsmål har det globale samfunn forpliktet seg til å avskaffe skadelige skikker innen 2030. Denne strategien viser hvordan regjeringen i sitt internasjonale arbeid vil være en pådriver i dette arbeidet.

 • Styrker innsatsen og samarbeidet for menneskerettighetene

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Presset mot menneskerettighetene er stort. For å motvirke dette øker vi støtten til arbeidet for menneskerettigheter med 77 millioner kroner i 2020, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Utviklingsministeren med ny post for sårbare grupper

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  466 millioner kroner settes av i regjeringens forslag til statsbudsjett til en ny budsjettpost for sårbare grupper.

 • Hans Majestet Kongens tale til det 164. Storting ved dets åpning

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Stortinget, 2. oktober 2019.

 • Norge øker støtte til global innsats mot aids, tuberkulose og malaria

  Nyhet | Statsministerens kontor

  - Innsats for global helse og utdanning redder liv, øker livskvaliteten og bidrar til økonomisk vekst og utvikling. Siden 2002 har Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria bidratt til å redde mer enn 32 millioner menneskeliv. Fondets mål er å redde ytterligere 16 millioner menneskeliv innen utløpet av 2022, sier statsminister Erna Solberg.

 • Utviklingsministeren lanserer handlingsplan for bærekraftige matsystemer på generalforsamlingen i FN

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Det er uakseptabelt at mer enn 820 millioner mennesker sliter med å skaffe seg nok mat, og at hvert femte barn under fem år er kronisk underernært. For å bekjempe sult og oppnå matsikkerhet må vi endre både hvordan vi tenker og hvordan vi jobber, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Statsministeren til åpningen av FNs generalforsamling

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Klima, havsamarbeid og FNs bærekraftsmål er hovedtema når statsminister Erna Solberg leder den norske delegasjonen til åpningen av FNs generalforsamling i New York 23.-27. september.

 • Statsministerens program uke 39

  Pressemelding | Statsministerens kontor

 • Matsikkerhet i utviklingsland

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) møtte tirsdag landbruks- og matminister Olaug Bollestad og utviklingsminister Dag Inge Ulstein for å orientere om sitt internasjonale arbeid, blant annet prosjekter knyttet til matsikkerhet i utviklingsland.

 • Bærekraftig forvaltning av jord og skog

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

 • The Ocean

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale på Bergen næringsråds konferanse The Ocean, 17. september 2019.

 • Norge gir 30 millioner kroner til skolemat i Mali

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Med norsk støtte vil 55 000 barn få næringsrik skolemat i det konfliktherjede landet Mali. - Feilernærte barn har problemer med å lære, uavhengig av hvor god undervisningen er. Får barna mat, er det større sjanse for at foreldrene faktisk sender dem på skolen. Det vil bidra til stabilitet i en del av verden som trenger det sårt, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein. Denne uken besøkte han Mali.

 • Norge signerer avtale med Verdensbanken - trapper opp innsatsen for skattebistand

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Gode og forutsigbare skattesystemer som bidrar til skatteinntekter og god fordeling, er avgjørende for å lykkes med fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling. Gjennom denne avtalen med Verdensbanken, trapper vi opp innsatsen for at de aller fattigste landene skal få økte skatteinntekter, sier statssekretær Aksel Jakobsen.

 • Selskaper med statlig eierandel kom godt ut i analysen "Bærekraft på børs 2019"

  Artikkel | Nærings- og fiskeridepartementet

  The Governance Group lanserte 2. september sin rapport med en analyse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs.

 • Norges hovedprioriteringer under FNs 74. generalforsamling

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Her er en oversikt over Norges hovedprioriteringer under FNs 74. generalforsamling - der den viktigste målsettingen er å sikre tilstrekkelig støtte til Norges kandidatur til Sikkerhetsrådet i 2021-2022.

 • Petro 2019 - Strategier for bærekraftig verdiskaping i nord?

  Tale/innlegg | Olje- og energidepartementet

  Statsråd Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget på Petro 2019-konferansen i Harstad den 27.august 2019.

 • Norge leder fortsatt an

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Norge prioriterer fortsatt kampen for kvalitetsutdanning for alle.

 • Ny visjon for nordisk samarbeid

  Nyhet | Statsministerens kontor

  De nordiske statsministrene møttes til en uformell samling i Reykjavik 20. august, der blant annet klima, hav og aktuelle utenrikspolitiske spørsmål sto på dagsorden.

 • Oljeansatte har all grunn til å føle stolthet

  Tale/innlegg | Olje- og energidepartementet

  Innlegg av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

 • Norge leder FNs viktigste råd for utviklingspolitikk

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Norges FN-ambassadør Mona Juul ble i dag valgt til president for FNs økonomiske og sosiale råd (Ecosoc) for ett år fremover.

 • Internasjonalt skattesamarbeid er en forutsetning for å bekjempe fattigdom

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Bistand: Det er ikke naivt, men fullstendig nødvendig å jobbe for mer effektiv, rettferdig og forutsigbar skattlegging i utviklingsland.

 • Innlegg på høynivåforum om bærekraftsmålene

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins innlegg under generaldebatten på FNs høynivåforum for oppfølging av bærekraftsmålene.

 • Norge støtter FNs arbeid med bedre skattepolitikk

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein markerer et nytt partnerskap mellom Norge og FN i New York i dag. Norge vil de neste tre årene gi 35 millioner kroner til FNs ekspertkomité på internasjonalt samarbeid om skattespørsmål.

 • One year closer 2019

  Rapport | regjeringen.no

  2030-agendaen for bærekraftig utvikling er en universell plattform for å bekjempe fattigdom. Årsrapporten One Year Closer 2019 presenterer noen viktige milepæler fra arbeidet med våre nasjonale og internasjonale partnere.

 • Rekordhøy norsk støtte til FN-organisasjoner i 2019

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Norge øker den samlede kjernestøtten til seks FN-organisasjoner til over tre milliarder kroner. Dette er det høyeste beløpet Norge noen gang har gitt til disse organisasjonene samlet. I en verden med store udekkede humanitære behov og fortsatte fattigdomsutfordringer, ønsker Norge å fortsette å være en betydelig og prinsippfast støttespiller for FN.

 • Statsministeren deltar på karibisk toppmøte

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Klima, havarbeid og FNs bærekraftsmål blir sentrale temaer når statsminister Erna Solberg denne uken deltar på et toppmøte for karibiske stater på St. Lucia i Karibia.

 • Opprop for en sterkere internasjonal naturavtale

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Miljøvernministre fra Norge og 13 andre land oppfordrer til en mer ambisiøs og forpliktende avtale for naturmangfoldet. I et opprop forplikter de seg til å arbeide for dette fram mot naturtoppmøtet i Kina neste år.

 • Norge gir 100 millioner kroner for å sikre urfolks landrettigheter

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Norge gir nye 100 millioner kroner gjennom Klima- og skoginitiativet til arbeidet med å sikre urfolk og lokalsamfunn landrettigheter i regnskogland. Redusert avskoging og bærekraftig arealbruk kan bidra med 1/3 av de utslippsreduksjonene som trengs for å unngå farlige klimaendringer innen 2030.– Urfolks og lokalsamfunns landrettigheter er den beste garantien for at regnskogen blir stående, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

 • Norsk næringsliv tenker og handler i tråd med bærekraftsmålene

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Utviklingsministeren har denne uka besøkt små og mellomstore bedrifter i Bergen, Voss og Førde. Alle bedriftene han møtte har kunnskap og løsninger som bidrar til bærekraftig utvikling – i Norge og ute i verden. Ulstein fikk også gode innspill til regjeringens nye strategi for små- og mellomstore bedrifter, som kommer til høsten.

 • Ny handlingsplan for å bekjempe sult

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Regjeringen lanserer i dag «Mat, mennesker og miljø – handlingsplan for bærekraftige matsystemer i norsk utenriks- og utviklingspolitikk 2019-2023».

 • Lanserer handlingsplan for grønn skipsfart

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen vil halvere utslippene fra sjøfart og fiske innen 2030. I dag lanserte regjeringen en handlingsplan for grønn skipsfart som vil være et viktig verktøy for å nå dette målet.

 • Retter søkelyset mot storskalakorrupsjon

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Om lag 130 personer fra 42 land og en rekke internasjonale og sivilsamfunnsorganisasjoner er samlet i Oslo 12. – 14. juni for å drøfte storskalakorrupsjon.

 • Digitaliseringsministeren overleverer rapport til FNs generalsekretær

  Pressemelding | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  – Målet er å legge til rette for at digitalisering og ny teknologi kan bidra til en bedre og mer inkluderende verden, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

 • Ny rapport om mulighetene i havet

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  300 bedrifter og organisasjoner har gitt råd om hvordan vi kan gjøre klimaendringer, forsøpling og forurensning om til forretningsmuligheter. FNs næringslivsinitiativ Global Compact har skrevet rapporten Ocean Opportunities, som tirsdag ble overlevert til statsminister Erna Solberg.

 • Ny OECD-rapport med gode skussmål til norsk bistandsforvaltning

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Norge er en solid utviklingspartner som tar 2030-agendaen med de 17 bærekraftsmålene på alvor, slår den siste gjennomgangen fra OECD fast. Norge roses bl.a. for bistandsnivået, Kunnskapsbanken og for humanitær bistand.

 • Redegjørelse for Stortinget om utviklingspolitiske prioriteringer

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  - Jeg har i denne redegjørelsen valgt å vektlegge regjeringens nye initiativer. Sentralt for oss er kampen mot fattigdom og arbeidet med bærekraftsmålene der ingen skal utelates. Med det plasserer vi menneskeverd i sentrum for utviklingspolitikken, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein blant annet i sin redegjørelse.

 • Milliard-avtale for de mest sårbare barna

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  -Dette er en viktig avtale for de mest sårbare barna i verden. 1,15 milliarder er en historisk stor avtale i norsk sammenheng, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • Hvordan en felles bransje kan kommunisere Norge som en energinasjon for fremtiden?

  Tale/innlegg | Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget på enerWE Communcations Conference 14. mai 2019 hos DNV GL på Høvik.

 • Nye forventninger til planlegging i kommunene

  Pressemelding | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  – For å sikre innbyggerne god livskvalitet og gode tjenester, legge til rette for utvikling av næringsliv og arbeidsplasser og for å sørge for at vi bruker arealene våre på best mulig måte, må vi planlegge godt. Vi legger nasjonale føringer, men regjeringen er grunnleggende opptatt av å fortsette styrkingen av det lokale selvstyret. Jeg vil oppfordre kommunene og fylkeskommunene til å bruke det økte handlingsrommet de har fått på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

 • FNs generalsekretær fornyer tillit til statsminister Solbergs bærekraftsarbeid

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  FNs nåværende generalsekretær Antonio Guterres forlenget i dag statsminister Solbergs verv som leder av pådrivergruppen for bærekraftsmålene. Vervet deler hun med president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo fra Ghana. Samtidig får hun med seg nye engasjerte og sterke medspillere; blant dem fotballspilleren «Marta» fra Brasil, Nobelprisvinner Nadia Murad og Bollywood-skuespiller Dia Mirza.

 • Klima og kampen mot sult

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Det er mulig å nå målet om å utrydde sult og ekstrem fattigdom innen 2030. Men dersom vi skal lykkes, må vi håndtere klimaendringene og de utfordringene de medfører.

 • Digital transformasjon i utviklingspolitikken - nå har du mulighet til å påvirke

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Har du erfaringer, ideer eller utfordringer rundt hvordan vi best kan tilrettelegge for innovative partnerskap i utviklingspolitikken. Eller hvordan Norge best kan utnytte sin digitale kompetanse og erfaring i utviklingspolitikken? Da vil de som arbeider med departementets stortingsmelding om disse problemstillingene gjerne høre fra deg.

 • Det norske bistandsprogrammet mot marin forsøpling og mikroplast

  Plan/strategi | Utenriksdepartementet

  I 2018 lanserte den norske regjeringen et nytt bistandsprogram mot marin forsøpling og mikroplast. Bistandsprogrammet skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål 14.1, som er at verden innen 2025 skal forhindre, og i betydelig grad redusere, alle former for havforurensning.

 • Norge øker sitt bidrag til Det grønne klimafondet

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein prioriterer Det grønne klimafondet som finansieringskanal for norsk klimainnsats i utviklingsland i de kommende årene. Norge arrangerer påfyllingsmøte for Fondet i Oslo 4. – 5. april.

 • Slik var norsk bistand i 2018

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  - Dette er et av tidenes største bistandsbudsjett. Dette gir oss mulighet til å drive store satsinger innen klima, helse og utdanning. Vi ser også at mye av bistandsbudsjettet går til å hjelpe mennesker som er rammet av krig og konflikt, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

 • 50 millioner til bærekraft-prosjekter i næringslivet

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Forskningsrådet deler ut 50 millioner kroner til fem prosjekter i næringslivet som skal skape bærekraftig innovasjon.

 • Hev blikket - Barentshavskonferansen 2019

  Tale/innlegg | Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg holdt dette innlegget på Barentshavkonferansen i Hammerfest, 2. april 2019

 • Drøftet fiskerikriminalitet og felles norsk-chilenske utfordringer i oppdrett

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kampen mot fiskerikriminalitet og felles utfordringer i lakseoppdrett sto på agendaen da fiskeriminister Harald T. Nesvik i dag hadde politiske samtaler med sin chilenske kollega, Eduardo Riquelme Portilla.

 • Gleder meg til å møte ungdommen

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Ungdomsorganisasjonene i Norge sitter på stor kunnskap og har en viktig plass i sivilsamfunnet vårt. Derfor ønsker jeg å høre mer om hva de mener om norsk utviklingspolitikk.

 • Resolusjon om miljøforsvarere vedtatt i FNs menneskerettighetsråd

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  En norskledet resolusjon om menneskerettighetsforsvarere som arbeider med miljøsaker ble i går enstemmig vedtatt i FNs menneskerettighetsråd. - Jeg er veldig glad for at vi har lykkes i å sikre enighet om en sterk tekst på et felt med en så krevende kontekst, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Over halvparten av norsk bistand via multilaterale organisasjoner

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  I 2017 ga Norge 54 prosent av bistanden gjennom multilaterale organisasjoner som FN, Verdensbanken, multilaterale fond og de regionale utviklingsbankene. I 2000 var andelen 40 prosent.

 • Ekspertråd for en bærekraftig havøkonomi

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Hvordan kan vi løse havets miljøutfordringer og samtidig skape en bærekraftig havøkonomi som gir oss mat og jobber? Dette var tema for konferansen Science for Ocean Actions i Bergen i november i fjor, arrangert av Havforskningsinstituttet. Nå er rapporten fra konferansen klar.

 • Åpningsinnlegg på møte om biomangfold og havrett

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Jens Frølich Holtes åpningsinnlegg på møtet i referansegruppen for FN-forhandlinger om en ny havrettslig avtale om biomangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon.

 • Møte med norske sivilsamfunnsorganisasjoner

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsministeren møtte 7. mars et bredt utvalg av norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Her følger statsrådens innledning.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse for Stortinget 5. mars

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Hva er norsk utenrikspolitikk? Akkurat nå, en tidlig formiddag, en tirsdag i mars 2019? åpnet utenriksminister Ine Eriksen Søreide årets utenrikspolitiske redegjørelse med.

 • Vil bedre mattryggheten i verden

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år blir 600 millioner mennesker syke som følge av å ha spist utrygg mat. 420.000 mennesker dør av samme grunn. Den internasjonale mattrygghetskonferansen etterlyser et større globalt samarbeid for å bedre mattryggheten i verden.

 • Ola Elvestuen besøker regnskoglandet Indonesia

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Mandag 11. februar drar klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) på fem dagers reise til Indonesia. Indonesia er verdens 3. største regnskogland og ett av de viktigste landene for Norges klima- og skogsatsing.

 • Regjeringserklæringen

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg la fram regjeringserklæringen til den utvidede regjeringen Solberg i Stortinget 29. januar 2019.

 • Markedsadgang = verdiskaping

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs innlegg på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum, 9. januar 2019.

 • Solberg på offisielt besøk til India

  Nyhet | Statsministerens kontor

  En omfattende norsk næringslivsdelegasjon ledsager statsministeren under besøket. Norsk-indisk samarbeid om hav og fremme av de globale bærekraftsmålene er blant tema på dagsorden i samtalen med Indias statsminister Modi.

 • Berømmer Norge som en god samarbeidspartner for FNs mat- og landbruksorganisasjon

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Bård Hoksrud hadde i dag et møte med generaldirektøren i FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO), José Graziano da Silva. På møtet diskuterte de flere tema av felles interesse for FAO og Norge.

 • Oppfølgning av 2030-agendaen og bærekraftsmål nr. 2

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  I dag er FN-dagen. For tre år siden vedtok FNs medlemsland en felles og universell agenda med 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.

 • Silotenking om sult

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Sultkriser og matmangel er symptomer på et samfunn som ikke fungerer. Da kan ikke løsningen være å satse alt på et kort.

 • Statsministeren deltok på toppmøte mellom Asia og Europa

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltok på toppmøtet ASEM 12 i Brussel 18. og 19. oktober sammen med representanter fra rundt 50 asiatiske og europeiske land.

 • Verdens matvaredag

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  I dag markeres verdens matvaredag. Null-sult er tema for dagen. I 130 land over hele verden er det organisert markeringer av matvaredagen. Sammen med den globale seremonien i FAOs hovedkvarter i Roma, bidrar alle arrangementene til å øke bevisstheten om at mange mennesker sulter og nødvendigheten av å sørge for matsikkerhet og riktig ernæring for alle i verden.

 • Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å skape bærekraftige samfunn

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagens innledning under lanseringen av Global Compact Nettverk Norge - med stiftende generalforsamling mandag 15. oktober.

 • Bransjen mobiliserer mot matsvinn

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  17 nye bedrifter undertegnet denne høsten en avtale om å redusere matsvinnet i Norge. Blant dem er Diplom-Is, Fazer, Peppes Pizza, Starbucks og Olivia.

 • Havet som nasjonal og global prioritet

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsministerens tale ved lanseringen av planene for å bygge et verdensledende havsenter på Fornebu, i regi av REV Ocean og Aker.

 • Klimatilpasset landbruk avgjørende i kampen mot underernæring

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  - Det er de aller fattigste og sårbare som rammes hardest av klimaendringene. Matmangel og sviktende avlinger er i økende grad årsaken til ustabilitet og konflikt. Klimatilpasning er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene. Derfor vil vi øke støtten til matsikkerhet og klimasmart landbruk med 60 millioner kroner på neste års budsjett, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Meir kunnskap om havets helse

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa vil styrkje kunnskap om havets helse og foreslår å setje av 30 millionar kroner i budsjettet for 2019.

 • Biodrivstoff skal ha god klimaeffekt

  Nyheit | Klima- og miljødepartementet

  Regjeringa ønskjer å auke bruken av avansert biodrivstoff med god klimaeffekt og å redusere bruken av biodrivstoff som er avskogingsdrivande.

 • Satsar stort på hav

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Regjeringa har som mål at Noreg skal vere ein leiande havnasjon, og i budsjettet for 2019 så satsar regjeringa stort på havet og havnæringane sjømat, maritimt og olje- og gass.

 • Tidenes budsjett for den internasjonale regnskogsatsinga

  Nyheit | Klima- og miljødepartementet

  Aldri før har Noreg brukt meir pengar på å redde dei tropiske skogane. Å stanse avskoginga av tropisk skog er heilt avgjerande for å nå både dei globale klimamåla og FNs bærekraftsmål. Difor aukar regjeringa det norske klima- og skoginitiativet med 200 millioner kroner i 2019.

 • Kvinnemilliarden: Én milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Regjeringen foreslår å bevilge minst én milliard kroner til kvinners rettigheter og likestilling på bistandsbudsjettet i 2019. Dette er en økning på mer enn 68 millioner kroner. I tillegg til «kvinnemilliarden» kommer tiltak for bedre kvinne- og mødrehelse gjennom helsesatsingen og annen utviklingspolitisk innsats som styrker kvinners rettigheter.

 • Over én milliard til fornybar energi

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  – Fornybar energi er nøkkelen til å kombinere økt levestandard med lavere klimagassutslipp. Manglende tilgang på energi er fortsatt et hinder for utvikling. Derfor vil regjeringen øke bevilgningen til fornybar energi fra 570 millioner i 2018 til over én milliard kroner i 2019. I tillegg trapper vi opp støtten til Norfunds investeringer i fornybar energi, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Kraftig økning i innsatsen mot marin forsøpling

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  – Norge har tatt en global lederrolle i kampen for rene og sunne hav. Havet fylles med søppel, og vi må stoppe denne utviklingen før det er for sent. Derfor har vi lansert et eget bistandsprogram mot marin forsøpling, og i budsjettet for 2019 foreslår vi å øke innsatsen til 400 millioner kroner, en økning på 250 millioner fra budsjettet for 2018, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Siste dag med politikerne

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Fredag var den siste dagen i FNs høynivåuke 2018. Politikerne har gjort sitt, men arbeidet for de viktige sakene i FN; blant annet reform av organisasjonen, en lovregulert internasjonal orden og fred og sikkerhet vil fortsette.

 • - Bedre med samarbeid enn politisk alenegang

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Statsminister Solberg argumenterte i Norges hovedinnlegg i Generalforsamlingen for at verden står overfor store utfordringer, men at vi oppnår langt mer gjennom samarbeid enn ved politisk alenegang. Hun fremhevet Norges pådriverrolle for bærekraftsmålene, blant annet på utdanning og rene hav. Statsministeren tok også til orde for Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

 • En virkelighet det er vanskelig å forholde seg til

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Tsjad: Selv om mye i verden går i riktig retning, finnes det noen områder med dystre fremtidsutsikter.

 • Arbeidsgruppen for statistikk for matsvinn i jordbrukssektoren er nedsatt

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Som en oppfølging av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan jordbrukssektoren best kan følge opp oppgaven med å utvikle statistikk i sin sektor.

 • Fredsoperasjoner, nødhjelp, bærekraftsmål og jenters utdanning i sentrum

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Frankrikes president Macron var sammen med statsminister May fra Storbritannia og statsminister Trudeau fra Canada vertskap for onsdagens høynivåmøte om jenters utdanning. Flere land annonserte økt støtte. Statsminister Solberg og utviklingsminister Astrup deltok i møtet.

 • Generaldebatt med fokus på samarbeid

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Generaldebatten startet tirsdag. Over 130 stats- og regjeringssjefer var tilstede. Generalsekretær Guterres slo naturlig nok et slag for multilateralisme og kollektiv handling, mens USAs president Trump fokuserte på patriotisme og selvbestemmelse.

 • Diplomatiets superuke i gang

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Diplomatiets super-uke er i gang. Hav, markering av 100-årsdagen for Nelson Mandelas fødsel, humanitær innsats, ny avtale med FNs høykommissær for menneskerettigheter og sikkerhetsrådskampanje var blant hovedsakene mandag, dagen før den formelle åpningen av FNs 73. generalforsamling.

 • Første møte i havpanelet

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Mandag 24. september gjennomføres det første møtet i det internasjonale høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi. Dette er et panel av sittende stats- og regjeringssjefer som vil samarbeide for bærekraftig bruk av havet.

 • Sustainable future - common responsibility

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  "How can diplomacy help to embed sustainability in business?" Utenriksminister Ine Eriksen Søreide ga sine svar i åpningsinnlegget på konferansen Global Outlook under Arendalsuka.

 • Utviklingsminister Astrup deltar i FNs generalsekretærs høynivåpanel om digitalt samarbeid

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup har blitt invitert av FNs generalsekretær Guterres til å delta i et høynivåpanel om digitalt samarbeid.

 • One year closer 2018

  Rapport | regjeringen.no

  Den nye statusrapporten for hvor langt Norge har kommet med gjennomføring av bærekraftsmålene er nå klar. Rapporten har fått navnet «One Year Closer 2018».

 • Havsatsingen i et internasjonalt perspektiv

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Bærekraftig forvaltning og bruk av verdens hav er avgjørende for vår felles fremtid. Befolkningsveksten betyr at verden trenger mer ressurser og flere tjenester fra havet, som mat, energi, medisiner, mineraler og transport. Derfor har regjeringen varslet at Norge vil ta en lederrolle i globale havspørsmål. Norge kan hav og vi har mye å bidra med. Norsk kompetanse er etterspurt internasjonalt.

 • Likestillingspolitisk redegjørelse 2018

  Tale/innlegg | Barne- og familiedepartementet

  Likestillingsministeren holdt likestillingspolitisk redegjørelse i Stortinget 22. mai.

 • Utvikling er mye mer enn bistand – slik jobber Norge for å nå bærekraftsmålene

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup gjesteforeleste om norsk utviklingspolitikk ved NTNU, Dragvoll 22. mai.

 • Statssekretær Jens Frølich Holte til Afrikabankens årsmøte i Busan

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Afrikabankens arbeid er viktig for at afrikanske land når klima- og bærekraftsmålene. Det er derfor viktig at bankens arbeid gir størst mulig utviklingseffekt i årene fremover. Banken er en viktig kanal for norsk utviklingssamarbeid med Afrika, sier statssekretær Jens Frølich Holte.

 • I front for kvinnerettigheter

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Kvinner: Mye gjenstår før alle kvinner har full frihet til å bestemme over egen kropp og eget liv.

 • Utviklingsminister Nikolai Astrup møter teknologimiljøer i Trondheim

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup møter teknologimiljøer i Trondheim 22. mai. Der skal han få innspill til hvordan økt bruk av teknologi og digitalisering kan gjøre utviklingspolitikken mer effektiv.

 • Tale ved lansering av rapporten "The role of stigma in accessing education"

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrups innlegg i forbindelse med Atlas-alliansens lansering av rapporten «The role of stigma in accessing education».

 • Hvordan stanse ødeleggelsen av verdens natur?

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til diskusjon om Naturpanelets siste rapport. Den viser at intensivt jordbruk og skogbruk, spredning av byområder og utbygging av infrastruktur ødelegger verdens natur i raskt tempo.

 • Statsministeren besøkte Østerrike

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte Østerrike 14.-15. mai. Hun møtte blant annet møte Østerrikes forbundskansler Sebastian Kurz i Wien som ledd i forberedelsene til vårt samarbeid med det påtroppende EU-formannskapet.

 • Riksrevisjonens forvaltningsgjennomgang av klima- og skoginitiativet

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Riksrevisjonen offentliggjorde tirsdag 15. mai en rapport fra sin forvaltningsrevisjon av Klima- og skoginitiativet. –Rapporten gir nyttige innsikter og påminnelser, og vi skal følge opp anbefalingene for å gjøre innsatsen enda bedre, men vi er uenige i sentrale konklusjoner, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

 • 130 millioner ekstra til kampen mot marin forsøpling

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Norge leder an i det globale arbeidet mot marin forsøpling. Regjeringen foreslår å styrke bistandsprogrammet mot marin forsøpling med 130 millionerkroner i 2018. Bistandsprogrammet er en viktig del av regjeringens havsatsing og et tydelig norsk bidrag i det globale arbeidet for bærekraftige og rene hav, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Regjeringens forventninger til norsk næringsliv fra et utviklingsperspektiv

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrups åpningsinnlegg på Advokatforeningens menneskerettighetsseminar 2018.

 • Behov for satsing på helse i utviklingsland

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Hvert år dør over fem millioner mødre og barn over hele verden av årsaker som kunne vært unngått. Norge har sammen med utviklingsland og andre givere gått sammen i et fond for å redde liv gjennom satsing på helse for kvinner, barn og unge i utviklingsland. Skal vi nå bærekraftsmålene, må vi være villige til å øke innsatsen på global helse. Konferansen vi inviterer til i Oslo i november er et viktig skritt på veien, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Norge øker bidraget til Global Environment Facility

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Norge har besluttet å øke bidraget til Global Environment Facility (GEF). Det norske bidraget for neste fireårsperiode blir på 520 millioner kroner. Dette er en økning på 20%

 • Redegjørelse om utviklingspolitikk 26. april

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsministerens årlige redegjørelse for Stortinget om utviklingspolitikk, 26. april 2018.

 • Virksomheten i nord

  Tale/innlegg | Olje- og energidepartementet

  Olje- og energiministeren innledet under Barentshavkonferansen i Hammerfest 24. april 2018.

 • Utviklingsministeren: Svært glad for styrking av Verdensbanken

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  - Verdensbankens arbeid og investeringer er avgjørende for at verden skal nå bærekraftsmålene. At Verdensbanken og giverne nå er enige om en kapitaløkning på totalt 13 milliarder USD, gjør banken enda bedre rustet i dette arbeidet, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Havbruksnæringen i samfunnet

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale på Havbruk 2018-konferansen i Oslo, 18. april 2018.

 • Vil styrke samarbeidet mellom Norge og India

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte i dag Indias statsminister Narendra Modi i Stockholm. I tillegg til bilaterale samtaler deltok Solberg også i et fellesnordisk møte med den indiske statsministeren.

 • Utviklingsministeren deltar på Verdensbankens vårmøte i Washington 18. – 20. april

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Verdensbankgruppens vårmøte er en sentral møteplass for diskusjoner om utvikling og økonomi. Sentralt på årets møte blir forhandlingene om kapitaløkning til International Bank for Reconstruction and Development og International Finance Corporation, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

 • Norge gir over 500 millioner kroner til Verdens matvareprogram

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Norge og Verdens matvareprogram (WFP) samarbeider nært for å nå FNs bærekraftsmål om å utrydde sult innen 2030. Hittil i 2018 har Norge gitt over 500 millioner kroner til organisasjonen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide tar imot lederen for WFP, David Beasley, i Oslo denne uka.

 • Internasjonal spørreundersøkelse om bruk av antibiotika til dyr

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Forskere vil finne tiltak som reduserer forbruket av antibiotika til dyr. Nå oppfordrer Veterinærinstituttet bønder, forskere, veterinærer, landbruksorganisasjoner og matindustrien til å delta i en internasjonal spørreundersøkelse.

 • – Fortsatt en aktiv støttespiller for fred

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg innleder i dag en fem dager lang reise i Colombia og Mexico. På agendaen står blant annet fredsprosessen i Colombia, klima og regnskog, menneskerettigheter, næringsliv og FNs bærekraftmål.

 • Landsmøtetalen 2018

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte på Gardermoen 6. april 2018.

 • OECDs forum for anti-korrupsjon og integritet

  Nyhet | Statsministerens kontor

  På årets OECD-forum for anti-korrupsjon og integritet viderefører statsminister Erna Solberg innsatsen som global pådriver for bærekraftsmålene og nasjonal ressursmobilisering.

 • Prop. 49 L (2017–2018) - Endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Proposisjonen gjelder forslag til endringer i ekteskapsloven om å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge. I nåværende lovverk er ekteskapsalderen 18 år, men med mulighet for dispensasjon når partene er mellom 16 og 18 år. Det er denne dispensasjonsmuligheten som nå foreslås opphevet. Formålet med forslaget er å hindre at mindreårige inngår ekteskap i Norge og å sende et signal om at vi ikke aksepterer at ekteskap inngås av personer under 18 år i Norge. Det foreslås også å gi ektefeller rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd, dersom ekteskapet er inngått i strid med18-årsgrensen. I tillegg foreslås det å gi fylkesmannen rett til å reise sak for å få ekteskapet oppløst, dersom ektefellene selv ikke reiser slik sak.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Innlegg i interpellasjonsdebatt om ulovlig kapitalflukt og korrupsjon

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrups innlegg etter en interpellasjon fra Knut Arild Hareide (KrF) om tiltak for å styrke skatteadministrasjonen i Norges samarbeidsland og bekjempe ulovlig kapitalflukt og korrupsjon, da programmet "skatt for utvikling" ble mer enn halvert fra 2016 til 2017.

 • 850 000 til plantetraktatens fond

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal er på reise i Malawi i sørlige Afrika for å besøke jordbruksprosjekter som får norsk støtte. Samtidig utbetaler Norge sitt årlige bidrag til Den internasjonale plantetraktatens fond for fordelsdeling, som i år utgjør drøye 850.000 kroner.

 • Ønsker tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med Frankrike

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte i dag Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris. Sikkerhetspolitikk og klima var blant temaene på agendaen.

 • Utenrikspolitisk redegjørelse 27. februar

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides utenrikspolitiske redegjørelse i 2018 ble lagt fram for Stortinget 27. februar.

 • Utvikling krever samarbeid

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Det er når ulike sektorer og virkemidler spiller på lag vi virkelig kan oppnå gode resultater. Da kan vi ikke glemme næringslivet.

 • Norge øker støtten til FNs menneskerettighetsarbeid

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Norge inngår i dag en fireårig avtale om støtte til FNs menneskerettighetsarbeid. - Menneskerettigheter og demokrati er under stort press i mange deler av verden. Det er derfor viktig at Norge bidrar til å styrke handlingsrommet for FNs høykommissær for menneskerettigheter, både politisk og økonomisk. Vi oppfordrer andre land til å gjøre det samme, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Innlegg på konferanse om bærekraftsmål for energi

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagens innlegg på en konferanse om bærekraftsmål og energi (SDG7) i regi av FNs program for økonomiske og sosiale saker (Undesa).

 • Utvikling krever samspill

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  På lederplass mandag (12. februar) etterlyser VG en bredere debatt om prioriteringene i norsk bistand. Dette er en oppfordring jeg hilser velkommen. Samme dag satt jeg sammen med mer enn hundre representanter fra sivilsamfunn, næringsliv og forskningsmiljøer for å få deres innspill til hvordan vi kan forbedre og videreutvikle utviklingspolitikken.

 • Miljøutfordringer for havnæringene

  Tale/innlegg | Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljøminister Ola Elvestuens tale på årsmøtet i Fiskebåt 14. februar 2018.

 • Innlegg på lansering av Fafo- rapport om jenters rettigheter i norsk utviklingspolitikk

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Først vil jeg gjerne takke for invitasjonen hit, og ikke minst til forskerne i Fafo som har laget en interessant rapport som jeg gleder meg til å fordype meg i.

 • Statsministeren besøkte Seoul

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøkte 15. februar Sør-Koreas hovedstad Seoul for politiske samtaler med president Moon Jae-in. 16. februar reiser hun til Pyeongchang for å overvære de norske utøvernes deltakelse under vinter-OL.

 • Krav til ansvarlig næringsliv – ny portal for næringslivet

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Sammen med Giek, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Forskningsrådet, Norges OECD-kontaktpunkt har Utenriksdepartementet lansert en ny portal for ansvarlig næringsliv.

 • Møte med Japans statsminister

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg er i Japan og hadde i dag politiske samtaler med Japans statsminister Shinzo Abe.

 • Innlegg på innspillsmøte med sivilsamfunnsaktører

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  12. februar hadde utviklingsminister Nikolai Astrup et åpent møte med aktører fra sivilsamfunnet. På møtet holdt han denne innledningen.

 • Statsministeren til Japan og Sør-Korea

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg besøker neste uke Japan og Sør-Korea for politiske samtaler med Japans statsminister Shinzo Abe og Sør-Koreas president Moon Jae-in.

 • Åpningsinnlegg på strategiseminar om menneskerettigheter

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagens åpningsinnlegg på en strategisamling for personer som arbeider med menneskerettigheter, demokrati og likestilling ved delegasjoner og enkelte ambassader.

 • Innlegg i Stortingets europautvalg 7. februar

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Ine Eriksen Søreides innlegg på møtet i Stortingets europautvalg 7. februar 2018.

 • Nøkkelrolle for næringslivet

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  En lønnsom og ansvarlig privat sektor er nøkkelen til bærekraftige velferdssamfunn i utviklingslandene.

 • Svar på brev om Norfund

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrup ble i januar utfordret om Norfunds syn på samfunnsansvar i et åpent brev fra ti organisasjoner. Her er hans svar.

 • Regjeringserklæringen

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg la fram regjeringserklæringen til den utvidede regjeringen Solberg i Stortinget 30. januar 2018.

 • Norge etablerer internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg lanserer i dag planene for et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi. Panelet vil ledes av statsministeren og bestå av regjeringssjefer i en rekke kyststater fra ulike verdenshjørner, deriblant utviklingsland.

 • Innlegg på allmøte i Norad

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Nikolai Astrups innledning på allmøte i Norad - før han åpnet et forskningsseminar.

 • Statsministeren til World Economic Forum i Davos

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltar denne uken på World Economic Forum (WEF) i Davos. FNs bærekraftsmål blir et sentralt tema når over 3000 ledere fra hele verden samles i den sveitsiske byen.

 • Ny giv i utviklingspolitikken

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Bistand: Verden er i rask endring og norsk utviklingspolitikk må henge med i svingene.

 • Innlegg på Atlas-alliansens årssamling

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagens åpningsinnlegg på Atlas-alliansens årssamling.

 • Jeløya-plattformen

  Rapport | regjeringen.no

  Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

 • Innlegg på konferanse om seksualundervisning

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagens avslutningsinnlegg på en konferanse om seksualundervisning 14.-15. desember. Tilgang til seksualundervisning for unge er et viktig steg på veien for å nå FNs bærekraftsmål om helse og utdanning. Konferansen i Oslo samlet deltakere fra myndigheter og sivilsamfunn fra over 50 land.

 • WTOs ministerkonferanse i Buenos Aires avsluttet

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  - WTO er vår beste mulighet til å forme fremtidens globalisering og handel sammen. Diskusjonene fra ministerkonferansen i Buenos Aires må følges opp for at vi skal oppnå konkrete resultater. Her skal Norge ha en sentral plass, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Forprosjekt om statistikkutvikling for matsvinn i landbrukssektoren

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har undertegnet en avtale med Østfoldforskning om å gjennomføre et forprosjekt om statistikkutvikling for matsvinn i landbrukssektoren. Prosjektet skal være ferdig 1. mars 2018.

 • Konferanse om seksualundervisning 14. desember

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Norge er sammen med FNs befolkningsfond (UNFPA) vertskap for en internasjonal konferanse om seksualundervisning denne uken.

 • Åpningsinnlegg på nordisk seminar om kulturkriminalitet

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marianne Hagens innlegg på et nordisk seminar om regelverk og rettspraksis for å hindre kulturkriminalitet.

 • Norge trenger WTO og internasjonal handel

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Konfliktlinjene i WTO er mange. På den 11. ministerkonferansen er det knyttet stor spenning til USAs rolle.

 • Klimaendringer øker behovet for nye plantesorter

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Nyvalgt generalsekretær for den internasjonale traktaten for såfrømangfold, Kent Nnadozie, takket statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal for Norges innsats for å sikre verdens såfrømangfold.

 • Søk UNESCO-midler

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nå lyser den norske UNESCO-kommisjonen ut tilskudd til UNESCO-formål for 2018.

 • Norges støtte til utdanning i kriser og konflikt

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  - Vi vet hvor mye det betyr når det fins muligheter for barn og unge å gå på skole. Det betyr muligheter til beskyttelse. Det betyr framtidshåp. Og det betyr utsikter til mer bærekraftig utvikling, sa utenriksministeren i sin innledning.

 • Hvordan ble norsk bistand brukt i 2016?

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Norge ga 36,6 milliarder kroner i bistand i 2016. Det utgjorde 1,11 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt (BNI). Norge er ett av seks OECD-land som når FN-målet om å bruke minst 0,7 prosent av BNI på offisiell bistand.

 • Ny resolusjon om beskyttelse av menneskerettighetsforsvarere

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  En ny resolusjon som styrker den frie og uavhengige rollen til menneskerettighetsforsvarere, ble i dag enstemmig vedtatt i FN. - Dette er et sterkt signal til stater om at menneskerettighetsforsvarere spiller en viktig rolle, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Norsk-ledet resolusjon om internt fordrevne personer vedtatt i FN

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Over 40 millioner mennesker er på flukt i eget land. Norge har fremmet en resolusjon som i dag ble vedtatt i FN. – Resolusjonen er viktig for å bekrefte rettighetene til internt fordrevne personer og for å gi dem bedre beskyttelse, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

 • Flere land kjemper mot antibiotikaresistente bakterier i mat- og landbruksektoren

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Mer enn 90 prosent av verdens befolkning bor i et land som har, eller holder på å utvikle, en nasjonal handlingsplan mot antibiotikaresistens. Det viser en undersøkelse utført i 2016 av FNs mat- og landbruksorganisasjon, Verdens dyrehelseorganisasjon og Verdens helseorganisasjon.

 • Midtveisevaluering av regjeringens strategi mot antibiotikaresistens

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Nasjonal strategi mot antibiotikaresistens 2015 – 2020 ble vedtatt i juni 2015. Strategiens overordnede mål er å redusere den totale bruken av antibiotika, bidra til riktigere bruk og øke kunnskapen om hva som driver utvikling og spredning av resistens.

 • Utvikling av landsbyer er i sentrum for Verdens matvaredag

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  I dag markeres verdens matvaredag. Utfordringene ved migrasjon står sentralt, og FNs generaldirektør José Graziano da Silva peker derfor på at vi i større grad må finne løsninger i nærområdene. Han mener det må utvikles landsbyer som kan skape flere arbeidsplasser, bedre tilgangen på mat og styrke den sosial beskyttelsen. I sum vil dette bidra til å redusere konfliktene, mener da Silva.

 • Felles internasjonal innsats mot matsvinn og AMR

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  FAO og EU har inngått en ny strategisk allianse om innsats mot matsvinn og antimikrobiell resistens (AMR). De to organisasjonene signerte 29. september en Intensjonsavtale (Letter of Intent). Der forplikter de seg til å samarbeide tett om to sentrale områder: Innsats for å nå Bærekraftsmål 12.3 om å halvere matsvinn innen 2030 og Innsats mot ytterligere spredning på gårder og i matsystemer av antimikrobiell resistens (AMR).

 • Norges største matfestival i Oslo

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Denne helgen fylles Rådhusplassen i Oslo med lokal mat og drikke fra hele Norge. Matstreif er Norges største matfestival og venter mer enn 200.000 besøkende i år.

 • Norge setter antimikrobiell resistens høyt på dagsorden under FAOs Generalkonferanse

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Statsråd Jon Georg Dale holdt mandag 3. juli hovedinnlegget på vegne av den norske delegasjonen på FAOs Generalkonferanse. Innlegget var en del av Generaldebatten hvor tema var "Climate Change, Agriculture and Food Security". Hovedbudskapet fra Dale var at antimikrobiell resistens (AMR) må prioriteres enda høyere på den internasjonale agendaen. AMR er vår tids største globale helsetrussel og kan bare bekjempes gjennom bredt internasjonalt samarbeid.

 • Statsråd Dale deltar på FAOs Generalkonferanse i Roma

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Statsråd Jon Georg Dale deltar 3. – 4. juli på Generalkonferansen til FAO – FNs mat- og landbruksorganisasjon. Han er delegasjonsleder for den norske delegasjonen, som inkluderer representanter for Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Norad. I tillegg er Forum for utvikling og miljø representert i delegasjonen.

 • Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorar

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa skal utarbeide ein nasjonal strategi for å styrke mangfaldet av villbier og andre pollinerande insekt. Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet har no levert faggrunnlaget til Landbruks- og matdepartementet.

 • Nye retningslinjer bidrar til å oppnå klimaløfter

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  FNs mat og landbruksorganisasjon, FAO, har utviklet tilleggsretningslinjer til FNs rammekonvensjon om klimaendringer. Retningslinjene skal bidra til å støtte utviklingsland, ved at landbruket inngår i nasjonale tilpassningsplaner og gjøres mer adaptive.

 • Presentasjonene fra den nordiske matsvinn-konferansen er tilgjengelige

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, åpnet den Nordisk matsvinn-konferanse på Gardermoen 27. april 2017, med nærmere 130 deltakere i salen.

 • Deler kunnskap for å takle klimautfordringer i landbruket

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Som en del av arbeidet med å bevege seg mot et klimasmart landbruk, har flere land delt erfaringer om hvordan møte klimautfordringer og redusere klimagassutslippene i landbruket. Møtet ble arrangert av FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon.

 • Nordisk samarbeid for å redusere matsvinn

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Konstituert statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Terje Halleland, åpnet en Nordisk matsvinn-konferanse på Gardermoen i dag. Konferansen markerer slutten på et treårig prosjekt om matsvinn, som ble innledet under de nordiske statsministrenes grønne vekstinitiativ. Prosjektet har vært ledet av Sverige og fire nordiske land har deltatt; Finland, Danmark, Sverige og Norge.

 • Satellittdata sporer vannproduktivitet i landbruket

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  FAO, FNs mat og landbruksorganisasjon, har utviklet et høyteknologisk verktøy som måler hvor effektiv vann brukes i landbruket. Det kan bidra til at flere land bruker vannet mer produktivt.

 • Nordisk konferanse om forebygging av matsvinn 2017

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet i 2017 inviterer til en nordisk konferanse om forebygging av matsvinn torsdag 27. april 2017 på Gardermoen.

 • Norge prioriterer bioøkonomi og antibiotikaresistens

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Det norske formannskapsprogrammet for MR-FJLS retter oppmerksomhet på utviklingen av den nordiske bioøkonomien og den nordiske styrkeposisjonen innenfor antibiotikaresistens. Prioriteringene tar utgangspunkt i sektorens nye strategi, som skal støtte de nordiske landenes bidrag til FNs bærekraftmål fram mot 2030.

 • Norge støtter bønders aktive bruk av såvaremangfold

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Terje Halleland møtte i dag fungerende generalsekretær Kent Nnadozie for Plantetraktaten. Helleland benyttet anledningen til å annonsere det årlige norske bidraget til traktatens fond for fordeling.

 • Handlingsplan for bedre kosthold lanseres 7. mars

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, helse- og omsorgsminister Bent Høie, fiskeriminister Per Sandberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen lanserer regjeringens nye handlingsplan for et bedre kosthold på konferansen "Måltidsglede - sunt for alle" 7. mars.

 • Økt interesse for Bangladesh fra norsk næringsliv

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøkte denne uken Bangladesh, som første norske utenriksminister. Med høy vekst de siste årene har Bangladesh gått fra å være en stor mottaker av utviklingsbistand, til å bli et interessant marked for stadig flere norske bedrifter.

 • Viktig mulighet for Norge

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Kronikk av statsminister Erna Solberg om Norge som gjesteland i G20-samarbeidet.

 • Truede orkideer fra Myanmar til Svalbard

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale mottok i dag en samling med frøprøver av 230 truede orkidesorter fra Myanmars miljøvernminister Ohn Winn. Frøene skal bevares for fremtiden i Svalbard Globale frøhvelv.

 • Møte med Kinas ambassadør

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har i dag hatt møte med den kinesiske ambassadøren til Noreg, H.E. Ambassador Wang Min. Føremålet med møtet var kontaktutveksling, og å drøfte moglegheitar for samarbeid på landbruks- og matområdet.

 • Mer robuste, mer produktive

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Ja, det nytter: Med veiledning fra norske forskere skal indiske småbønder tåle klimatruslene bedre. Samtidig produserer de mer mat.

 • Plastforsøpling krever internasjonal innsats

  Tale/innlegg | Klima- og miljødepartementet

  Hold Norge Rent-konferansen på Sola 8. februar 2017. Tale av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

 • Statssekretær Bokhari besøker Cuba

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Laila Bokhari besøker Cuba 15.-16. februar for politiske konsultasjoner med kubanske myndigheter.

 • Svar på spørsmål om Norad

  Svar til Stortinget | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om Utenriksdepartementets tildelingsbrev til Norad og forholdet til utenriks- og forsvarskomiteens merknad i budsjettinnstillingen.

 • Genressurser bidrar til mindre sult

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  FAOs kommisjon for genressurser for mat og landbruk har en sentral rolle i å nå FNs bærekraftmål, spesielt målet 2.5 om genetisk mangfold. Det er Kommisjonens mangeårig erfaring med å kartlegge verdens genetiske mangfold inne kulturplanter og husdyr og anbefalinger om hva som er viktigst å gjøre for å bevare dette mangfoldet, som gjør den til en uunnværlig partner for å nå de globale målene.

 • Mange norske forskingsprosjekt får EU-støtte

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Noreg har stor suksess med løyving av mange forskingsprosjekt innen landbruks- og matsektoren frå Horisont 2020.

 • Gjennombrudd for klimaet

  Tale/innlegg | Klima- og miljødepartementet

  Kronikk av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

 • Samefolkets dag 6. februar 2017– helsing frå landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Samefolkets dag er ein stor dag der vi feirar samane og det samiske. I år er eg med på å markere dagen på Tråante 2017 i Trondheim. Det er ei feiring av 100-årsjubileet for samane sitt første landsmøte i Trondheim. Under eit slikt jubileum har reindrifta og reinkjøtet ein naturleg plass. I ein stor lavvo på torget midt i hjartet av Trondheim, kan publikum møte produsentar av reinkjøt og reinkjøtprodukt, samt duodjiutøvarar med handverk i samisk tradisjon.

 • Ny produksjonsmetode for spekemat med mindre salt

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Et nytt forskningsprosjekt hos Grilstad AS og samarbeidspartnere skal utvikle en ny, energieffektiv og bærekraftig produksjonsteknologi for spekemat med mindre salt.

 • Fra søppel til forbrukernes middagstallerken

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Hvert år klekkes fire millioner høner til eggproduksjon i Norge. Ved å ta i bruk mobile slakterier kan en større del av disse bli slaktet og solgt som mat. Ytterøykylling AS i samarbeid med SINTEF og flere andre aktører skal utvikle et fleksibelt konsept (MobilSlakt) for slakting av fjørfe. Dette kan bidra til økt lønnsomhet og bedre ressursutnyttelse.

 • Nytenkning avgjørende for bærekraftig utvikling

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Hvordan kan felles innsats fra myndigheter, frivillige organisasjoner og næringsliv bidra til fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling i mottakerlandene?

 • Ny katalog presenterer nordiske bioøkonomiaktiviteter

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Nordisk Ministerråd lanserer katalogen "Nordic Bioeconomy – 25 Cases for Sustainable Change" som tar for seg ulike bioøkonomiaktiviteter i de nordiske landene, og trekker blant annet frem Trefokus sitt arbeid med å øke bruken av tre i offentlige og private bygg i Norge.

 • Norge leder europeisk millionprosjekt for bærekraftig skogsdrift

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Et internasjonalt forskningsprosjekt ledet fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader. Norge stiller med omfattende forskning og byr på verdensledende teknologi fra Statskog.

 • Tale under Næringsmiddeldagene 2017

  Tale/innlegg | Nærings- og handelsdepartementet

 • 105 millionar til 16 nye innovasjonsprosjekt i jordbruket og matindustrien

  Nyheit | Landbruks- og matdepartementet

  Styra for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri og BIONÆR har løyvd til saman ca. 105 millionar kroner til 16 nye innovasjonsprosjekt innen jordbruk og matindustri. Midla vil mellom anna gå til prosjekt for betre utnytting av fjørfe ved bruk av mobile slakteri og for presisjonsforing av svin.

 • Analyse av norsk matforsyning klar

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med en risiko- og sårbarhetsanalyse for norsk matforsyning.

 • 250 millioner kroner til internasjonal forskning

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Partnerskapet LEAP-Agri lyser i løpet av januar 2017 ut 250 millioner kroner til internasjonal forskning og innovasjon innen mat, ernæringssikkerhet og bærekraftig landbruk.

 • Norge lanserer nytt fond for å redde tropisk skog

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Regjeringen lanserer et nytt internasjonalt fond under toppmøtet til Verdens Økonomiske Forum i Davos. Fondet skal utløse kommersielle investeringer i avskogingsfritt landbruk i tropiske land, og bidra til å redde verdifull skog og torvmyr. Fondet skal nå en størrelse på 400 million dollar og forventes å utløse 1,6 milliarder dollar – om lag 14 milliarder kroner – i investeringer innen 2020.

 • Statsministeren til World Economic Forum i Davos

  Nyhet | Statsministerens kontor

  - Norge er med sin åpne økonomi avhengig av den globale økonomiske utviklingen. Vi må være aktivt med i den internasjonale dialogen om de store globale politiske og økonomiske spørsmålene, sier statsminister Erna Solberg.

 • Bekjempelse av korrupsjon i utviklingssamarbeidet

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Korrupsjon skader samfunnsliv og økonomisk utvikling og er et av de største utviklingshindrene for fattige land. Korrupsjonsbekjempelse er et av fire tverrgående hensyn i norsk utviklingspolitikk. Dette innebærer at risikoen for korrupsjon alltid skal vurderes for norskfinansierte aktiviteter.

 • 39,7 millioner til kampen mot fiskerikriminalitet

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Fiskerikriminalitet er en trussel mot verdens fiskeressurser og utviklingslandenes økonomiske utvikling. Den må bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Børge Brende. Norge vil bidra med 39,7 millioner kroner til FNs arbeid mot fiskerikriminalitet.

 • Statssekretær Bokhari til Sør-Korea

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Laila Bokhari besøker 5.-7. desember Sør-Korea for å delta på arrangementer om likestilling og arktiske spørsmål, samt ha møter om regionale spørsmål, bærekraftsmålene og kampen mot terror og ekstremisme.

 • Vil hindre tap av biologisk mangfold

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Det blir stadig færre pattedyr, fugler og fiskearter på jorda. Mange arter blir fullstendig utryddet og økosystemer skades. Nå møtes land fra hele verden for å diskutere hva som kan gjøres.

 • Kronprinsparet på offisielt besøk til New York

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  H.K.H. kronprins Haakon og H.K.H. kronprinsesse Mette-Marit besøker New York 5. til 7. desember 2016. De skal blant annet delta på 50-årsjubileet for FNs utviklingsprogram (UNDP).

 • Statsminister Erna Solberg og Gordon Brown setter søkelys på global utdanning

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltok i dag på et åpent møte om global utdanning, basert på en fersk rapport initiert av Norge. Hvis ikke innsatsen trappes opp, vil 800 millioner barn mangle utdanning i 2030.

 • Fiskerinæringens balansekunst – politikk, forskning og næring

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspakers innlegg på et miniseminar arrangert av Håp i Havet, UiT Frokostseminar & Arctic Frontiers i Tromsø, 25. november 2016.

 • Fiskeriministeren til Mexico

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Per Sandberg reiser til Cancun for å delta på FNs miljøtoppmøte om biologisk mangfold 2. og 3. desember.

 • To cupfinaler – to fotballfester?

  Tale/innlegg | Kulturdepartementet

  Denne helgen er det duket for Norges største fotballfest - cupfinalene. Store idrettsbegivenheter som helgens finaler gir oss anledning til å skape oppmerksomhet om områder med behov for forbedring. Jeg mener likestilling i idrett er et av disse områdene.

 • Svar på spørsmål om tiltak mot hiv

  Svar til Stortinget | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Truls Wickholm (Ap) om Norges videre støtte til forebyggende tiltak mot hiv.

 • Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statsråd Elisabeth Vik Aspakers innledning på seminaret "Norden – en verdensledende, kunnskapsbasert næringsregion?" i regi av Foreningen Norden.

 • Global utdanning en hovedprioritet i norsk bistand

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Utdanning er en menneskerett for alle barn uansett hvor i verden de bor. Dette er nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Likevel er det 59 millioner barn og 62 millioner ungdommer som ikke får skolegang .

 • Sterke tiltak mot avskoging

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  Ministre og framtredende ledere fra organisasjoner og bedrifter fra hele verden møttes på et høynivåmøte i Marrakech i kveld for å markere sterke tiltak for å redusere avskogingen i tropiske land, og dermed begrense klimaendringene.

 • Dokument nr. 8:123 S (2015-2016)

  Brev til Stortinget | Finansdepartementet

  Om nye mål for samfunnsutviklingen

 • Innspillsmøte til stortingsmelding om utvikling og bærekraftsmålene

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Hvordan få mest mulig bærekraftig utvikling og fattigdomsreduksjon ut av de 37 milliardene som er til rådighet på Norges bistandsbudsjett?

 • Stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Regjeringen har bestemt at det skal utarbeides en egen melding til Stortinget om en fremtidsrettet utviklingspolitikk, der det tas utgangspunkt i bærekraftsmålene. Stortingsmeldingen skal være en helhetlig strategi for hvordan vi fra norsk side skal bidra til å oppfylle disse målene på best mulig måte.

 • Solberg advarer mot utvikling som svekker demokratiet

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg understreket hvor viktig det er å ta vare på demokratiske verdier da hun talte til deltakere fra over 100 nasjoner på World Forum for Democracy i Strasbourg i dag. Forumet arrangeres av Europarådet.

 • Hvordan kan Norden bidra til å fremme gjennomføring av bærekraftsmålene i Norden?

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Statsministerens tale til Nordisk Råds møte 1.-2. november

 • Utenriksminister Brende til Mosambik

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende besøker Mosambik 30. og 31. oktober. Jobbskaping og samarbeid med privat sektor står høyt på agendaen under besøket.

 • Fortsatt norsk støtte til FNs miljøprogram

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende og eksekutivdirektør for FNs miljøprogram (Unep) Erik Solheim undertegnet i dag en treårig avtale om fortsatt norsk støtte til miljøprogrammets klima- og miljøinnsats.

 • Hvorfor er EU viktig for Norges sikkerhet?

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Marit Berger Røslands innlegg under Europabevegelsens europakonferanse i Bergen, 24. oktober 2016.

 • Ministermøte om internasjonal handel i Oslo

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende var vert da ministre fra 25 land og WTOs generaldirektør var samlet i Oslo for uformelle samtaler fredag og lørdag. Tema for drøftelsene var internasjonal handel, forberedelsene av WTOs neste ministerkonferanse i Argentina i desember 2017 og det videre arbeidet i organisasjonen.

 • Lansering av UNFPAs befolkningsrapport på Nordpolen skole

  Nyhet | Statsministerens kontor

  - Lykkes vi med å skape en god fremtid for 10-åringer og deres medsøstre, vil vi klare å bekjempe fattigdom og også unngå barneekteskap, barnearbeid, kjønnslemlestelse og undertrykkelse sier statsminister Erna Solberg.

 • Svar på spørsmål om frivillige organisasjonar

  Svar til Stortinget | Utenriksdepartementet

  Utanriksminister Børge Brende sitt svar på eit spørsmål frå Liv Signe Navarsete (Sp) om departementet sin bruk av norske non-profit-organisasjonar og om det har ein plan for den vidare dialogen med dei frivillige organisasjonane.

 • Statsministeren til Nordisk råds 68. sesjon i København

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltar 1. og 2. november på Nordisk råds 68. sesjon i København.

 • Bedre byer for alle

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Kronikk av utenriksminister Børge Brende og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner etter FN-konferansen Habitat som fant sted i Quito i Ecuador 17.-20. oktober.

 • Bærekraft skal styre langsiktig utviklingspolitikk

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  I mange av våre samarbeidsland utgjør bistand etter hvert en liten andel av inntektene. Det mest effektive for å bidra til vekst og fattigdomsreduksjon, er å legge til rette for handel og investeringer.

 • Statssekretær Skogen på FNs Habitat-konferanse i Ecuador

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Tone Skogen leder den norske delegasjonen til FNs Habitat III-konferanse i Quito, Ecuador 18.-20. oktober.

 • Stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  Regjeringen vil utarbeide en stortingsmelding om en fremtidsrettet utviklingspolitikk våren 2017. - Det historiske vedtaket av FNs bærekraftsmål i september 2015 markerte starten på en global dugnad. Målene pålegger alle land et ansvar for å jobbe for bærekraftig utvikling og utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030. Vi må derfor utarbeide en strategi som tar for seg hvordan norsk utviklingspolitikk skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Helse - et hovedsatsingsområde

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Helse er et hovedsatsingsområde i norsk utviklingspolitikk.

 • Klima, miljø og hav

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Konsekvensene av klimaendringene og dårlig forvaltning av miljøet på land og i havet kan bidra til å undergrave arbeidet for å nå bærekraftmålene. Bekjempelse av klimaendringene og god ivaretakelse av miljøet er en nøkkeloppgave for verdenssamfunnet.

 • Næringsutvikling, fornybar energi, matsikkerhet og landbruk

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Næringsutvikling, fornybar energi og matsikkerhet og landbruk er blant de viktigste satsingene i utviklingspolitikken.

 • Satser på utdanning

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Utdanning er et hovedsatsingsområde i utviklingspolitikken. Norge har gått i bresjen for en ny internasjonal offensiv for universell tilgang til relevant utdanning av god kvalitet.

 • Humanitær bistand

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Målet for humanitær bistand er å gi mennesker i nød nødvendig bistand og beskyttelse, hvor enn de måtte befinne seg, på en upartisk og nøytral måte og basert på behov.

 • Norge ledende på global helse

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Regjeringen foreslår å sette av mer enn tre milliarder kroner til global helse på neste års budsjett. Med dette har vi økt innsatsen med 600 millioner kroner i denne stortingsperioden. I tillegg kommer direkte støtte til UNAids og Verdens helseorganisasjon på 300 millioner kroner. Økningen gjenspeiler at helse er avgjørende for å skape vekst og oppnå FNs bærekraftsmål. I tiden som kommer vil vi satse sterkere på å nå de som er særlig utsatt på grunn av krig og konflikt, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Bistandsbudsjettet med historisk satsing på utdanning, humanitær bistand og helse

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for 2017 utgjør en prosent av Bruttonasjonalinntekt (BNI) og markerer en historisk satsing på flere områder: I løpet av regjeringsperioden har vi doblet støtten til utdanning, humanitær bistand er økt med 50 prosent og støtten til helse er økt med 600 millioner kroner. I tillegg fortsetter vi satsingene på næringsutvikling, jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Nasjonalbudsjettet 2017: Tallene bak figurene

  Artikkel | regjeringen.no

  Her finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2017

 • FNs høynivåuke 2016: Avsluttende rapport

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Høynivåuken som markerer åpningen av FNs generalforsamling er over for denne gang. Som i fjor avrundet statsminister Erna Solberg uken på scenen foran 60.000 mennesker under den store Global Citizen-festivalen i Central Park, og markerte Norges ledende rolle for et globalt utdanningsløft.

 • FNs høynivåuke 2016: Dagsrapport 4

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Statsminister Erna Solberg holdt torsdag Norges hovedinnlegg i FNs generalforsamling, plassert mellom Palestinas president Abbas og Israels statsminister Netanyahu på talelisten.

 • Sunne og produktive hav for fremtiden

  Nyhet | Statsministerens kontor

  - Det er fullt mulig å kombinere havbasert industri med sunne og produktive hav så lenge vi har gode miljøstandarder og klarer å etterleve dem både nasjonalt og internasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

 • FNs høynivåuke 2016: Dagsrapport 3

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Høynivåuken fortsatte onsdag med et stort antall sidearrangementer og bilaterale samtaler. Statsministeren møtte bl.a. generalsekretær Ban Ki-moon og deltok i en markering av fredsavtalen om Colombia i Sikkerhetsrådet. Samtidig pågikk hoveddebatten i generalforsamlingen, hvor de 193 medlemslandene deler sine rike og varierte synspunkter på hvordan verdens utfordringer kan løses.

 • Fem råd til FNs neste generalsekretær

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Denne høsten velges FNs neste generalsekretær. Verdens viktigste jobb.

 • FNs høynivåuke 2016: Dagsrapport 2

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Tirsdagens høydepunkt var åpningen av generaldebatten, under ledelse av generalforsamlingens nye president, Peter Thomson fra Fiji. Både generalsekretær Ban Ki-moon og president Barack Obama talte for siste gang under åpningen av FNs generalforsamling. Ikke uventet var det Obamas tale som stjal showet.

 • FNs høynivåuke 2016: Åpningsrapport

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Innsats mot landminer i Colombia, satsing på utdanning, toppmøte om flukt og migrasjon og givermøte om Palestina var blant hovedsakene under de første dagene av årets høynivåuke, som markerer åpningen av FNs 71. generalforsamling.

 • Norges hovedsaker når verden samles i FN

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Verdens ledere møtes i FNs hovedkvarter i New York fra 19. september. – FNs generalforsamling er en unik arena. Jeg ser frem til å fremme internasjonalt samarbeid og norske interesser på verdens største møteplass, sier statsminister Erna Solberg.

 • Norges prioriteringer til FNs 71. generalforsamling

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  FNs 71. generalforsamling innledes med høynivåuka fra 19. september. Norges delegasjon, som ledes av statsminister Erna Solberg, vil delta på et stort antall bilaterale og multilaterale møter i løpet av høynivåuka.

 • 2030-agendaen med bærekraftsmålene

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  2030-agendaen med bærekraftsmålene utgjør den politiske overbygningen for regjeringens arbeid nasjonalt og internasjonalt.

 • Ny giv for likestilling og kvinners rettigheter

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - Likestilling og like rettigheter er helt avgjørende for å skape utvikling. En ny tid krever nye svar, og vi ønsker å modernisere måten vi jobber med disse spørsmålene på. Jeg er glad for å legge frem en ambisiøs handlingsplan for likestilling og kvinners rettigheter i utenriks- og utviklingspolitikken, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Kvinners rettigheter og likestilling

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter.

 • Statsminister Solberg på Sri Lanka

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg har 12. og 13. august møter med Sri Lankas president Maithripala Sirisena, statsminister Ranil Wickremesinghe, og leder av opposisjonen, Rajavarothiam Sampanthan, fra Tamil National Alliance. De offisielle møtene etterfølger et privat besøk på Sri Lanka.

 • Skog, klima og matsikkerhet diskuteres i FAOs skogkomite i Roma

  Nyhet | Landbruks- og matdepartementet

  Statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet er på det 23. møtet i FAOs skogkomite invitert til å innlede under et seminar om bønder og skogeieres sentrale rolle i arbeidet med å redusere klimaendringene.

 • - Ansvarlige og innovative bedrifter nøkkelen til utvikling

  Nyhet | Statsministerens kontor

  - Effektivt partnerskap mellom myndigheter, næringsliv og sivilt samfunn er helt nødvendig dersom vi skal nå målet om å utrydde fattigdom og sikre klimaet, sa statsministerErna Solberg på et næringslivsforum for utvikling i FN i dag.

 • Presenterer Norges rapport om bærekraftsmål i FN

  Nyhet | Statsministerens kontor

  - Norge er opptatt av høy omdreining og synlige resultater i arbeidet med oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Derfor ønsker vi å være blant de første som rapporterer til FN om Norges oppfølging av bærekraftsmålene nasjonalt og internasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

 • Utdanning til alle barn

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltok i dag på et møte i regi av UNESCO i New York, for å diskutere hvordan en sikrer at alle barn og ungdom får utdanning.

 • Solberg til FN 18. og 19. juli

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg oppholder seg i New York 18. og 19. juli for å delta på et høynivåmøte om FNs globale bærekraftsmål. Solberg vil blant annet presentere rapporten om den norske oppfølgingen av målene, og hun vil møte representanter fra pådrivergruppen for bærekraftsmålene, som hun leder.

 • Lansering av Norges første rapport til FN på bærekraftsmålene

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  21. juni la Norge fram sin første rapport om oppfølgingen av FNs bærekraftsmål. Utenriksminister Børge Brende holdt dette innlegget ved lanseringen.

 • Innlegg på Civita-møte om utviklingspolitikk

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende holdt denne innledningen på Civitas frokostmøte om utviklingspolitikk 21. juni.

 • Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

  Nyhet | Statsministerens kontor

  FNs bærekraftsmål er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene.

 • Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål (rapport)

  Rapport | Utenriksdepartementet

  FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 18. - 20. juli vil statsminister Erna Solberg presentere hvordan Norge følger opp bærekraftsmålene på FNs høynivåforum i New York.

 • FNs bærekraftsmål

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Her følger en oversikt over målene.

 • Norges oppfølging av FNs bærekraftsmål

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  FNs medlemsland vedtok i fjor høst 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Det er avgjørende at de 17 bærekraftsmålene følges opp i hvert enkelt land. Som ett av de første landene i verden skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp målene.

 • Norge og USA styrker samarbeidet om klima og skog

  Nyhet | Klima- og miljødepartementet

  - Norge og USA har felles mål om å stanse global avskoging. Ved å styrke samarbeidet mellom våre land på dette området kan vi bidra til en raskere og mer kraftfull implementering av både Parisavtalen og de globale bærekraftsmålene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

 • "There is no plan B and there is no planet B"

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  6. juni arrangerte Utenriksdepartementet, NHO, Yara og ForUM et seminar hvor temaet var hvordan myndigheter, privat sektor og sivilt samfunn kan samarbeide i arbeidet med bærekraftsmålene.

 • Call to action – Norway's commitment to the SDGs

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brendes innledning på et seminar om FNs bærekraftsmål.

 • Næringslivet avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål

  Nyhet | Statsministerens kontor

  - Næringslivets bidrag er avgjørende for at vi skal nå FNs nye bærekraftmål. Dersom vi skal avskaffe fattigdommen og samtidig sikre klimaet, må offentlig og privat sektor jobbe sammen, sa statsminister Erna Solberg i dag på konferansen Business for Peace i Oslo.

 • Statsministeren til Singapore og Sør-Korea

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  12. til 16. april besøker statsminister Erna Solberg Singapore og Sør-Korea, der møter med både norsk og asiatisk næringsliv er blant programpunktene. Omstilling og innovasjon er sentrale temaer på reisen.

 • Norge øker bidrag for å bekjempe barnedødelighet

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  I dag inngår Utenriksdepartementet en ny avtale med vaksinealliansen Gavi hvor de norske bidragene økes med over 50 prosent for å sikre barn nødvendige vaksiner. - Flere enn hvert femte barn dør før femårsdagen av sykdommer de kunne ha vært vaksinert mot. Totalt vil regjeringen gi 6,25 milliarder norske kroner over en femårsperiode til global helse, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Bent Høie med i FN-kommisjon om helsearbeidere og økonomisk vekst

  Pressemelding | Helse- og omsorgsdepartementet

  Fram mot 2030 vil det være behov for 40 millioner flere helsearbeidere i verden. Høynivåkommisjonen skal være en politisk drivkraft for utdanning av flere helsearbeidere, og gi råd og anbefalinger til statsledere og internasjonale organisasjoner. Kommisjonen ledes av Frankrikes president François Hollande, og Sør-Afrikas president Jacob Zuma, og skal bestå av en rekke globale ledere.

 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie opnar symposium om global helse

  Pressemelding | Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie opnar symposium om global helse. Eit viktig tema er behovet for global helseberedskap, ein diskusjon som har blitt intensivert etter ebola-utbrotet og seinast med zika-viruset.

 • Klimatilpasning, matsikkerhet og mangfold i landbruket – internasjonalt samarbeid

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Tone Skogens innlegg under et seminar på Stortinget 4. februar 2016.

 • Ungdom er nøkkelen for å nå FNs bærekraftmål

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barn og unges rett til å delta og bli hørt, retten til utdanning og likestilling var sentrale tema da barne- og likestillingsminister Solveig Horne deltok under åpningen av FNs ungdomsforum 2016 i New York denne uka.

 • Åpningsinnlegg på Arktis 2030

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Tore Hattrems åpningsinnlegg under arrangementet Arktis 2030 - Utenriksdepartementets tilskuddsordning for nordområdene - som var en del av Arctic Frontiers 2016.

 • Tale i anledning 15-årsjubileum, Initiativ for etisk handel (IEH)

  Tale/innlegg | Utenriksdepartementet

  Statssekretær Tone Skogens tale i anledning Initiativ for etisk handels (IEH) 15-årsjubileum i Oslo 21. januar 2016.

 • A Global Restart

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Speech by Prime Minister Erna Solberg at the SDG Advocacy Group-meeting in Davos, 21 January 2016.

 • Statsminister Solberg skal lede FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  FNs generalsekretær har i dag utnevnt statsminister Erna Solberg og Ghanas president John Dramani Mahama til ledere for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Gruppen omfatter 15 andre medlemmer fra ulike deler av verden.

 • Regjeringen ønsker ditt bidrag for å bedre global helse og utdanning

  Pressemelding | Utenriksdepartementet

  - For å nå de nye bærekraftsmålene for utdanning og helse trengs nyskapende løsninger. Regjeringen utlyser i dag første runde av en idékonkurranse for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom i verden, sier utenriksminister Børge Brende.

 • Norge utvikler ideer til reform av FN i prosjektet «FN70: En ny dagsorden»

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Børge Brende lanserte prosjektet «FN70: En ny dagsorden» 17. februar 2015.

 • Oppfordret til internasjonal innsats for nye utviklingsmål i New Yorks Central Park

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg deltok i dag på Global Poverty Projects konsert i New York. Årets konsert hadde som formål å bidra til sterk innsats for de nye globale utviklingsmålene som alle verdens land vedtok i FNs generalforsamling 25. september.

 • Diskuterte giverlandskonferanse med FNs generalsekretær Ban Ki-moon

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg møtte i dag FNs generalsekretær Ban Ki-moon under FNs 70 generalforsamling i New York. - FN er av stor betydning for å løse dagens globale utfordringer, sier statsminister Erna Solberg.

 • Global matsikkerheit

  Artikkel | Landbruks- og matdepartementet

  Matsikkerheit er tilgang til nok, trygg og sunn mat, produsert på ein berekraftig måte. Verdas befolkning vil auke til 9 milliardar menneske i 2050. Mat-produksjonen må difor aukast med 70 prosent innan same tid. Dette er ei stor utfordring fordi vilkåra for jordbruksproduksjon blir endra som følge av klimaendringar og manglande tilgang på jord og vatn i mange område. Landbrukssektoren er avhengig av fungerande økosystem for produksjon av mat.

 • Millioner liv reddet med felles utviklingsmål

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  Antall mennesker i ekstrem fattigdom er halvert. Det samme er barne- og mødredødelighet.

 • Nasjonal dugnad for bærekraftsmål

  Nyhet | Utenriksdepartementet

  Høsten 2014 inviterte regjeringen til nasjonal dugnad for hvordan innovasjon kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål for helse og utdanning innen 2030. Over 100 bidrag kom inn og 29 av disse ble drøftet på en oppfølgingskonferanse våren 2015.

 • Counting Down - Accelerating MDG Success and Paving the Way for the SDGs

  Tale/innlegg | Statsministerens kontor

  Keynote Adress by Prime Minister Erna Solberg in Hanoi, Vietnam, 17 April 2015.

 • Kunnskap og FNs bærekraftsmål

  Artikkel | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har ansvar for mål fire om god utdanning for alle. I tillegg er kunnskap avgjørende for å oppnå alle FNs 17 bærekraftsmål.

 • - Nye metoder og partnerskap trengs for å nå FNs tusenårsmål

  Pressemelding | Statsministerens kontor

  - Vi må finne fram til innovative metoder og partnerskap for å oppnå konkrete resultater for de befolkningsgruppene som er vanskeligst å nå, sier statsminister Erna Solberg. I dag leder hun møtet i FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene, sammen med FNs generalsekretær Ban Ki-moon og Rwandas president Paul Kagame under World Economic Forum i Davos.

 • Peru

  Artikkel | regjeringen.no

  Norge, Tyskland og Peru signerte 23.september 2014 en intensjonsavtale om klima- og skogsamarbeid. Peru vil innføre umiddelbare og ambisiøse tiltak for å redusere avskoging, gjøre skog- og landbrukssektoren klimanøytral innen 2021, og anerkjenne urfolks krav til millioner av hektar med skogområder.

 • Global helse

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Helse er avgjørende for å bekjempe fattigdom. Global helse er en av fem hovedsatsinger for norsk bistand. Norge har en lederrolle internasjonalt og er en stor giver innenfor global helse.

 • Ansvarlig næringsliv: Forventninger og retningslinjer

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonalt virksomhet kjenner til og etterlever OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer bl.a. at de gjør aktsomhetsvurderinger.

 • Møte med Amina Mohammed

  Nyhet | Statsministerens kontor

  Statsministeren møtte i dag Amina Mohammed, spesialrådgiver for FNs generalsekretær Ban Ki-moon med ansvar for FNs utviklingsmål etter 2015.

 • Bilateral bistand (Programkategori 03.10)

  Artikkel | Utenriksdepartementet

  Midlene brukes som tilskudd til tiltak som støtter opp landenes egne planer for utvikling og arbeid for å nå bærekraftsmålene/Agenda 2030. Det gis også støtte til programmer og prosjekter som kan fungere som katalysator for å utløse ytterligere ressurser for utvikling ved støtte opp om politiske reformprosesser og kommersielle investeringer.