Arbeidet med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er et av de viktigste strategiske virkemidlene i kunnskapspolitikken. Planen revideres hvert fjerde år.

Bilde av vindmøller

Se innspillene til neste langtidsplan

Kunnskapsdepartementet har mottatt et stort antall innspill til langtidsplanen.

Nett-tv

Bilde av tilhørere på konferanse

Seminar om samfunnsoppdrag i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet arrangerte et seminar om samfunnsoppdrag/missions den 9. september 2021. Her kan du se opptak av seminaret.

Bilde av OECDs logo

OECD supports Norway in its new revision cycle of the Long-term Plan

The OECD is supporting Norway to commence a new revision cycle by helping to monitor and follow-up on the outcomes of the 2017 OECD Innovation Policy Review of Norway.