Arbeidet med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et av de viktigste strategiske virkemidlene i kunnskapspolitikken. Planen revideres hvert fjerde år, og neste plan skal legges frem i oktober 2022.

Bilde av vindmøller

Høring:

Send innspill til neste Langtidsplan

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ber om innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Illustrasjon av brev fra KD

Innspillsrunden for neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ønsker bred involvering i arbeidet med den nye langtidsplanen. Les mer om innspillsmøtene våren 2021 og prosessen for skriftlige innspill, som har frist 10. september.

Nett-tv

Bilde av Henrik Asheim

Innspillsrunden for langtidsplanen - statsråd Asheim inviterer til oppstartmøte 21. mai

Hva slags langtidsplan trenger Norge nå? Statsråden inviterer til digitalt oppstartmøte med spennende innspill fra ulike sektorer.