Arbeidet med ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et av de viktigste strategiske virkemidlene i kunnskapspolitikken. Planen revideres hvert fjerde år, og neste plan skal legges frem i oktober 2022.

Bilde av Henrik Asheim

Forskning- og høyere utdanningsministerenes tale under Samarbeidskonferansen 2021

Samarbeidskonferansen i regi av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) 18. februar 2021 hadde langtidsplanen som hovedtema.

Illustrasjon av brev fra KD

Innspillsrunden for neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2023-2032)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ønsker bred involvering i arbeidet med den nye langtidsplanen. Les mer om innspillsmøtene våren 2021 og prosessen for skriftlige innspill, som har frist 10. september.

Bilde av vindmøller

Dagens langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2019-2028)

Forskning og høyere utdanning står sentralt i utviklingen av et bærekraftig samfunn, der kunnskap er nøkkelen til nye, grønne og lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor.