Innspill til humaniorameldingen

Innspill fra Olav Gjelsvik, senterleder CSMN, Universitetet i Oslo

Innspill fra Gerd Eilertsen, adjunkt

Innspill fra NHO

Innspill fra Bjarne Markussen, professor i nordisk litteraturvitenskap, Universitetet i Agder

Innspill fra Samfunnsviterne

Innspill fra Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning

Innspill fra Jan-Olav Henriksen, forskningsdekan, Det teologiske Menighetsfakultet

Innspill fra Kristin Bakken, avdelingsdirektør, avdeling for kunnskapsutvikling, Riksantikvaren

Innspill fra Agder Vitenskapsakademi

Innspill fra Språkrådet

Innspill fra Forskerforbundet

Innspill fra Høgskolen i Sørøst-Norge

Innspill fra Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo

Innspill fra Nordisk Konservatorforbund Norge

Innspill fra Høgskolen i Østfold

Innspill fra Riksarkivaren

Innspill fra Oddrun Grønvik , Hovudredaktør Norsk Ordbok

Innspill fra Akademiet for yngre forskere

Innspill fra Norsk kulturråd

Innspill fra Den norske Forleggerforening

Innspill fra Per G. Norseng, forskningsleder Norsk Maritimt Museum

Innspill fra Riksantikvaren

Innspill fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning

Innspill fra Senter for internasjonalisering av utdanning

Innspill fra Norsk studentorganisasjon

Innspill fra HUMPOL-nettverket, Universitetet i Bergen

Innspill fra Norsk Lektorlag

Innspill fra pilotprosjekt Peer Gynt

Innspill fra FFA

Innspill fra nasjonalt fagråd for musikk

Innspill fra Musikkteaterhøyskolen

Innspill fra Norsk klassisk forbund

Innspill fra forskningsgruppen Kultur og dannelse, Nord universitet

Innspill fra Institutt for medier og kommunikasjon, UiO

Innspill fra Musikernes fellesorganisasjon

Innspill fra Nasjonalbiblioteket

Innspill fra Den norske UNESCO-kommisjonen

Innspill fra Den norske historiske forening

Innspill fra Senter for praktisk kunnskap, Nord universitet

Innspill fra studentutvalget ved Det humanistiske fakultet, UiO

Innspill fra Norges museumsforbund

Innspill fra Mathilde Skoie v/Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

Innspill fra Utdanningsforbundet

Innspill fra St. Paul gymnas

Innspill fra Opplandsarkivet

Innspill fra Bergen Byarkiv

Innspill fra Det teologiske fakultet, UiO

Innspill fra Det juridiske fakultet, UiO

Innspill fra Det humanistiske fakultet, UiO

Innspill fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Innspill fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Innspill fra Kulturhistorisk museum, UiO

Innspill om kulturhistoriske arkiv, koordinert av førstekonservator Audun Kjus, Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Innspill fra gruppen bak rapporten "Hva skal vi med humaniora?", ved professor Tore Rem, Universitetet i Oslo

Innspill fra Høgskolen i Hedmark

Innspill fra Universitetet i Stavanger

Innspill fra UiT, Norges arktiske universitet

Innspill fra Nord universitet

Innspill fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Innspill fra Norsk teater- og orkesterforening

Innspill fra Nasjonalt fakultetsmøte for humanistiske fag

Innspill fra Det Norske Videnskaps-Akademi

Innspill fra NTNU

Innspill fra Universitetet i Bergen

Innspill fra Universitets- og høgskolerådet

Innspill fra Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk

Innspill fra VID vitenskapelige høgskole

Innspill fra Studentparlamentet ved UiO

Innspill fra Professor Terje Lohndal, Institutt for språk og litteratur, NTNU

Innspill fra Norges forskningsråd