Forskningsbarometeret 2011 tema: Forskning og innovasjon

Når vi skal vurdere nytten av dagens satsing på forskning holder det ikke å vurdere den opp mot dagens behov. Dette gjelder spesielt fordi det kan ta mange år før effektene av investeringene i forskning merkes i samfunnet.

 

Norge synes å ha skapt et innovasjonssystem med gode evner til å utnytte våre naturmessige og kunnskapsmessige fortrinn.  Det synes også å være godt samsvar mellom næringsstruktur og forskningsinnsats i Norge. Men hva skal vi leve av framover?

Utfordringen er naturligvis at vi ikke vet hva som vil være morgendagens utfordringer. Det gjelder derfor å finne en balanse mellom satsinger på områder der vi i dag ser store behov og der vi i dag har gode forutsetningene for å kunne utrette noe, og satsinger som gir oss handlingsrom og fleksibilitet for framtida.

Det er viktig å sammenlike seg med andre land langs ulike dimensjoner og EUs Innovation Union Scoreboard gir nyttig informasjon om hvor vi ligger godt an og på hvilke områder vi har utfordringer. Men det er noen viktige forhold som ikke fanges opp av de tradisjonelle innovasjonsindikatorene, men som har betydning for Norge som innovasjonsland. Det går blant annet på organisering av arbeidslivet og betydningen av kunnskapsbaserte råvarebaserte næringer.

Norge kan ikke satse på alt, men må prioritere innsatsen. Vi ser på hvordan forskningspolitiske prioriteringer er fulgt opp gjennom Forskningsrådet. Tallene viser at det har vært sterk vekst gjennom Forskningsrådet til de fleste av de prioriterte områdene i forskningspolitikken og at satsingene også treffer Næringslivet. Forskningsrådets bevilgninger til næringslivet ble mer enn doblet mellom 2005-2009. Vi viser at ”tradisjonelle” norske næringer som kraftindustri og olje og gass er dominerende som kunde og samarbeidspartner for norske FoU-miljøer. Andre næringer, som for eksempel farmasøytisk industri, er langt mindre koblet til norske FoU-institusjoner.
 

"Norge kan ikke satse på alt, men må prioritere innsatsen."

 

Last ned "Om norsk næringsliv, forskning og innovasjon"

forskningsbarometeret-2012-høyre-kolonne

Artikkel Sist oppdatert: 08.05.2014

Til toppen