Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskningsbarometeret 2011 tema: Kompetanse

 

Framtidas næringer er kunnskapsintensive. For at Norge skal forbli konkurransedyktig må vi sørge for at vi har kompetanse for framtida.

Med en høyt utdannet befolkning har Norge og andre vestlige land hatt et konkurransefortrinn i kunnskapsintensive næringer. Det er imidlertid mye som tyder på at den globale arbeidsdelingen er i ferd med å endre seg. Det foregår nå en utdanningseksplosjon i mange vekstøkonomier, blant annet i Kina og India. Samtidig får stadig flere tilgang på internett. Verden globaliseres – og det skjer i rekordfart. Nordmenn konkurrerer i økende grad om de samme studieplassene, forskningsmidlene og jobbene i et globalt marked.

For å lykkes i internasjonal konkurranse må næringene være sikret høykompetent arbeidskraft. Det er derfor behov for flere med høyere utdanning og mer forskerkompetanse, ikke minst innenfor realfag og teknologi. Norge har en utfordring med å rekruttere tilstrekkelig antall studenter til disse fagområdene.

I en omskiftelig og kompleks verden er det ikke nok at utdanningene forbereder studentene på et yrke eller en profesjon. Studentene må forberedes på jobber som ennå ikke finnes, teknologier som ennå ikke er oppfunnet og problemer vi ennå ikke vet vil oppstå.  Dette krever evne til kreativitet og problemløsning, til å se sammenhenger og tilegne seg nye kunnskap, og til å arbeide på tvers av disipliner. En OECD-undersøkelse viser at Norge har et innovativt arbeidsliv der arbeidstakerne er blant de mest kreative i Europa. Dette kan henge sammen med at vi har god tradisjon for etter- og videreutdanning.
 

"Norge har en utfordring med å rekruttere tilstrekkelig antall studenter til realfag og teknologi"

 

 Last ned "Om framtidas arbeidsliv og kompetansebehov"

forskningsbarometeret-2012-høyre-kolonne

Artikkel Sist oppdatert: 08.05.2014

Til toppen