Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskningsbarometeret 2011 tema: Universiteter

Norske og særlig nordiske universiteter kan sies å hevde seg bra på de internasjonale rangeringene til Times Higher Education Supplement og Shanghai Jiao Tong University når vi ser bort fra den engelskspråklige verden. I Norge kan det se ut som om Universitetet i Bergen kommer best ut når utdanning og forskning ses i sammenheng.

 

Ingen norske universiteter befinner seg i tetsjiktet i internasjonale rangeringer. Men ser vi bort fra universiteter i den engelskspråklige verden, kan norske og særlig nordiske universiteter sies å hevde seg bra på de internasjonale rangeringene til Times Higher Education Supplement og Shanghai Jiao Tong University.  

Universitetene er viktige samfunnsinstitusjoner som fortjener en stor plass i det offentlige rom, noe de internasjonale rangeringene bidrar til. At Norge har universiteter av god kvalitet er svært viktig, og vi skal ha høye ambisjoner på vegne av våre læresteder. Det er imidlertid flere grunner til å være skeptisk til internasjonale rangeringer, og det kan stilles spørsmål ved om de faktisk måler kvaliteten ved universitetene. Det skyldes i første rekke kriteriene som rangeringene bygger på, og vektingen av de ulike kriteriene i forhold til hverandre.

Mens enkelte rangeringer ensidig vektlegger forskningskriterier, baserer andre seg på subjektive vurderinger av universitetenes omdømme. I tillegg har enkelte av rangeringene en slagside mot naturvitenskap og medisin. Mange og viktige sider ved universitetenes brukes ikke i vurderingsgrunnlaget i de mest kjente internasjonale rangeringene; utdanning og undervisning tillegges liten vekt og mange fagområder inngår ikke i beregningsgrunnlaget. 

Sammenligninger mellom de norske universitetene viser at forskjellene er større på forskningssiden enn på utdanningssiden av virksomheten. Det er de tre gamle universitetene og UMB som kommer best ut på forskningsindikatorene. Mange av fagmiljøene ved de nye lærestedene har ikke veldig lange forskningstradisjoner, og at det tar tid å bygge opp forskningskompetanse, gjenspeiler seg i tallene. De nye universitetene er heller ikke ment å være like de gamle.

En samlet vurdering av utdannings- og forskningsindikatorene kan tyde på at Universitetet i Bergen gjør det best blant de norske universitetene. Samtidig ser vi at UiB når høyest opp av de norske på THE-rangeringen, som i større grad enn Shanghai-rangeringen vektlegger utdanningskriterier. Er det tilfeldig?

"En samlet vurdering av utdannings- og forskningsindikatorene kan tyde på at Universitetet i Bergen gjør det best blant de norske universitetene." 

 

Last ned "Om kvaliteten ved norske universiteter" 

forskningsbarometeret-2012-høyre-kolonne

Artikkel Sist oppdatert: 08.05.2014

Til toppen