Hvor stor andel utgjør FoU-bevilgningene av statsbudsjettet?


Figuren viser hvor stor andel FoU-bevilgningene over statsbudsjettet utgjorde som andel av statsbudsjettet i 2004 og 2014.

Norge bevilget i 2014 den høyeste andelen av statsbudsjettet til FoU, blant landene i utvalget. Danmark og Østerrike har den største økningen sammenlignet med 2004, mens Finland har den største nedgangen. I Sverige var nivået om lag det samme i de to årene. Også i EU-landene samlet gikk andelen ned i perioden.

Ser vi på FoU-bevilgningene som andel av BNP, var de høyest i Danmark i 2015 på 1 prosent av BNP, og like i underkant for Finland. Med FoU-bevilgningene som inkluderes i den internasjonale statistikken, som ekskluderer bevilgningen til EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for sammenlignbarhetens skyld, var andelen på 0,91 prosent av BNP for Norge i 2015. De samlede FoU-bevilgningene var på 0,97 prosent av BNP. I statsbudsjettet for 2016 utgjør Kunnskapsdepartementets anslag for FoU-bevilgningene 1,0 prosent av prognosen for BNP i 2016.

Kilde: Eurostat

Last ned figuren i PDF-format