Hvor mange doktorgrader avlegges det?


Figuren viser hvor mange doktorgrader som ble avlagt i 2014 eller siste tilgjengelige år, og antallet per 1000 innbyggere.

Antall doktorgrader i absolutte tall gjenspeiler for disse landene til en viss grad landenes størrelse, men det er variasjoner i forholdet mellom doktorgrader og innbyggere. Danmark har det høyeste antallet avlagte doktorgrader i forhold til innbyggertallet, fulgt av Finland og Sverige. Dette er også et relativt høyt nivå internasjonalt, og et godt stykke over gjennomsnittet i EU.

Kilde: NIFU (Norbal) og Eurostat

Last ned figuren i PDF-format