Hvordan har kjønnsfordelingen blant forskere utviklet seg?


Figuren viser endring i kvinneandel blant forskere i næringslivet og universitets- og høyskolesektoren, og avlagte doktorgrader i perioden 2003/2004 til 2013/2014.

Nederland har hatt den sterkeste økningen i kvinnelige forskere i næringslivet i denne tiårsperioden. Norge og Østerrike har også hatt en økning, mens kvinneandelen blant forskere i næringslivet i Sverige og Finland er lavere enn i starten av perioden.

Med unntak av Sverige har alle landene hatt en til dels sterk økning i kvinneandel blant forskere i universitets- og høyskolesektoren, fra om lag 4 prosentenheter i Finland til rundt 12 prosentenheter i Danmark.Andelen doktorgrader avlagt av kvinner i Norge har økt fra om lag 40 prosent i 2004 til 50 prosent i 2014. i 2004 var andelen i Norge blant de laveste av de utvalgte landene. i 2014 ligger bare Finland høyere, med rundt 52 prosent. i 2015 var andelen doktorgrader avlagt av kvinner i over-kant av 52 prosent også i Norge.

Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 2015:2

Last ned figuren i PDF-format