Hvor mange vitenskapelige publikasjoner resulterer forskningen i?


Søylene i figuren viser antall vitenskapelige artikler per 1000 innbyggere. Prikkene indikerer andelen av verdensproduksjonen av vitenskapelige artikler. «Verdensproduksjonen» er her regnet ut ved å summere for alle land antallet artikler med forfattere som har adresse i landet. Andelene til verdens land summeres derfor til 100 prosent.

Danmark og Sverige skiller seg ut i utvalget med det høyeste antallet artikler per 1000 innbyggere, med over 2,5 artikler. Østerrike befinner seg i andre enden med om lag 1,7 artikler per 1000 innbyggere. Danmark har hatt den sterkeste veksten mellom de to periodene, mens Finland og Østerrike har en mindre fremgang.

Av disse landene er det bare Danmark og Norge som har hatt en økning i andelen av verdensproduksjonen mellom de periodene.

Kilde: Thomson Reuters: Web of Science, bearbeidet av NIFU, og Eurostat (innbyggertall)

Last ned figuren i PDF-format