Hvor mye FoU ved universitetene og høyskolene er finansiert av næringslivet?


Figuren viser FoU-utgifter utført i UH-sektoren og finansiert av næringslivet etter fagområde, som andel av alle finansieringskilder i 2013. Den vertikale streken for hvert land viser andelen næringslivsfinansiering samlet i hele UH-sektoren.

I alle landene i figuren unntatt Sverige, er teknologi fagområdet med den høyeste andelen finansiering fra næringslivet i UH-sektoren, med rundt 13 prosent av FoU-utgiftene i fagområdet i Østerrike og Finland, og over 15 prosent i Norge i 2013. I Sverige er andelen næringslivsfinansiering størst innen landbruks- og fiskerifag og veterinærmedisin. Næringslivsfinansieringen i dette fagområdet i Norge er på gjennomsnittet for UH-sektoren på rundt 4 prosent, mens det i de andre landene i utvalget er lavere.

I de andre skandinaviske landene er næringslivsfinansieringen innen medisin og helsefag over eller rundt gjennomsnittet for alle fagområder, og større enn i matematikk/naturvitenskap og samfunnsvitenskap og humaniora. I Norge var andelen FoU-utgifter i UH-sektoren finansiert av næringslivet i medisin og helsefag på under 2 prosent i 2013, og omtrent på samme nivå som innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Kilde: OECD Research and Development Statistics

Last ned figuren i PDF-format