Hvordan samarbeider innovative foretak?


Figuren viser hvor mange av foretakene som har rapportert om innovasjonsaktivitet (produkt- og/eller prosessinnovasjon) i perioden 2010–2012, som har hatt innovasjonssamarbeid med forskningsinstitusjoner og internasjonalt samarbeid, fordelt på foretaksstørrelse (store foretak med 250 sysselsatte eller flere vist som søyler, og mindre foretak som punkter).

For alle landene er innovasjonssamarbeid med aktører i utlandet eller forskningsinstitusjoner betydelig mer utbredt blant de store foretakene enn de små. For Norge er andelene innovative foretak som rapporterer om slikt samarbeid, omtrent tre ganger høyere i gruppen av foretak med 250 sysselsatte eller flere.

Av landene i utvalget har Finland mest samarbeid med forskningsinstitusjoner og internasjonalt samarbeid blant sine innovative foretak. Østerrike har en noe lavere andel som rapporterer om disse typene samarbeid enn Finland blant de store foretakene, men høyere andel internasjonalt samarbeid blant de små. I Norge er andelen innovative foretak med innovasjonssamarbeid noe lavere enn i Sverige for begge typer samarbeidsaktører og kategorier av foretaksstørrelse. Nederland har de laveste andelene med disse typene samarbeid blant sine innovative foretak.

I Danmark og Nederland har en høyere andel av de innovative store foretakene internasjonalt samarbeid enn med forskningsinstitusjoner, mens i de andre landene er utbredelsen av disse kategoriene av samarbeidsaktører ganske lik.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015

Last ned figuren i PDF-format