Med hvilke land samarbeider norske forskere og hvor drar studentene?


Figuren viser gjennomsnittlig antall publikasjoner med norsk medforfatter i perioden 2003 til 2012 fordelt på land (venstre side), og gjennomsnittlig antall norske gradsstudenter i de samme landene i perioden (høyre side).

Norske forskere er oftest medforfattere i artikler sammen med forskere i USA og Storbritannia, fulgt av Sverige og Tyskland. Noen land peker seg ut som attraktive studiesteder, hvor omfanget av utenlandsstudenter er større enn omfanget av vitenskapelig samforfatterskap. Det gjelder Storbritannia, Danmark, og Australia, samt Polen og Ungarn, hvor det er en stor andel studenter innen medisin. I Skandinavia er Sverige landet Norge har mest forskningssamarbeid med, mens det er over dobbelt så mange utenlandsstudenter i Danmark som i Sverige.

For store forskningsnasjoner som USA og Tyskland er andelen utenlandsstudenter lavere enn mønsteret som trer frem gjennom samforfatterskapet i vitenskapelige publikasjoner. Også i Sveits, som skårer godt på mange rangeringer av forskning og høyere utdanning, er antallet norske gradsstudenter relativt lavt.

Studenttallene inkluderer studenter på alle nivåer av høyere utdanning (med støtte fra Lånekassen). I skoleåret 2014/2015 mottok 188 norske studenter støtte til forskerutdanning (ph.d.) i utlandet, og utgjorde omtrent 1 prosent av gradsstudentene.

Kilde: SSB/Lånekassen og Science-Metrix: Bibliometric Study in Support of Norway's Strategy for International Research Collaboration

Last ned figuren i PDF-format