Hvordan er landene spesialisert innen bioteknologi?


Søylene i figuren viser FoU-utgifter i næringslivet til bioteknologi, som andel av totale FoU-utgifter i foretakssektoren. De øvrige symbolene viser relativ spesialisering i bioteknologipatenter i periodene 2000–2003 og 2010–2013. Er verdien av spesialiseringsindeksen lik null, vil det si at landets andel bioteknologipatenter er like stor som landets andel av det totale antallet patenter i verden.

Danmark skiller seg ut med en høy spesialisering innen bioteknologipatenter, og har også en særlig høy andel bioteknologisk FoU i næringslivet. Nederland har den nest høyeste andelen bioteknologi-FoU i utvalget, den nest største spesialiseringen innen bioteknologipatenter i perioden 2010–2013, og den største økningen i spesialiseringen fra 2000–2003. Norge har hatt en relativ fremgang innen bioteknologipatenter i perioden, og har samtidig den tredje største andelen bioteknologi-FoU med om lag 5 prosent.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015

Last ned figuren i PDF-format