Hvordan er landene spesialisert innen IKT og nanoteknologi?


Figuren viser relativ spesialisering i nanoteknologi og IKT i periodene 2000–2003 og 2010–2013. Er verdien av spesialiseringsindeksen lik null, vil det si at landets andel patenter innen de to teknologitypene er like stor som landets andel av det totale antallet patenter i verden.

Med unntak av Nederland har disse landene en svak plassering når det gjelder patenter innen nanoteknologi, og utviklingen har for de fleste landene vært negativ mellom de to periodene.

Når det gjelder IKT-patentering ligger Finland og Sveriges andeler rundt null for patenter i 2010–2013, mens hos de øvrige landene utgjør IKT-patenter en mindre andel av landets patenter enn andelen totalt i verden.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015

Last ned figuren i PDF-format