Hvordan patenterer landene innen IKT?


Figuren viser antall patenter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, per million innbyggere i periodene 2000–2003 og 2010–2013.

Finland har det høyeste antallet patenter per innbygger i begge periodene, men antallet er redusert mellom de to periodene. Nederland har betydelig færre patenter i disse IKT-teknologiene mellom 2003 og 2013, mens Sverige har opplevd en sterk vekst i perioden. Østerrike har den sterkeste prosentvise veksten mellom periodene, men fra et lavt utgangsnivå. For Danmark er antall IKT-patenter per innbygger doblet, mens Norge har en svak økning.

De ulike landene har noe ulik utvikling innen de ulike teknologitypene. I Finland og Nederland har patentene innen høyhastighetsnettverk gått ned, mens Sverige har hatt en økning. I Østerrike har patentene særlig økt innen IKT-utstyr. Et område som har økt i alle landene er knyttet til høykapasitets informasjonsanalyse.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015

Last ned figuren i PDF-format