Hvordan patenterer landene innen klimateknologier?


Figuren viser antall patenter innen klimateknologi, per million innbyggere i periodene 2000–2003 og 2010–2013.

Alle landene i utvalget har en sterk vekst i patentering av klimateknologier. Danmark har den sterkeste prosentvise veksten av landene, etterfulgt av Finland. I den andre enden har Sverige den laveste prosentvise veksten i antall patenter per million innbyggere.

Patenter innen fornybar energi har den høyeste gjennomsnittlige prosentvise veksten, etterfulgt av energi fra ikke-fossile kilder. Fornybar energi utgjør det største området innen klimateknologiene i alle landene. Østerrike og Finland har relativt store andeler innen muliggjørende energiteknologier i 2010–2013. Finland har den største andelen av klimateknologipatenter knyttet til energi fra ikke-fossile drivstoff (inkl. biodrivstoff).

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2015

Last ned figuren i PDF-format