Hvordan har utviklingen vært for FoU rettet mot utvalgte teknologier?


Figuren viser utviklingen for FoU-utgiftene i Norge innen utvalgte teknologiområder og særlig teknologisk relevante temaområder. FoU-utgiftene er vist i faste priser, og med en indeks hvor verdien i 2007 er lik 100. (For temaområdene finnes det ikke statistikk før 2007.)

FoU innen fornybar energi hadde en særlig høy vekst mellom 2007 og 2009, men en mindre nedgang etter det til 2013. CO2-håndtering har også hatt en oppgang, med et særlig høyt nivå i 2011. FoU innen annen miljørelatert energi (som omfatter både teknologisk og ikke-teknologisk forskning, f.eks. knyttet til energisparing eller energisystemer) har også økt i perioden, men uten de særlig store økningene som innen fornybar energi og CO2-håndtering. Innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, som er det klart største teknologiområdet, har veksten i FoU-utgifter vært relativt jevn, med en gjennomsnittlig årlig realvekst på i underkant av tre prosent fra 2005 til 2013. Nanoteknologisk FoU økte mye mellom 2005 og 2007, men hadde etter det en nedgang i faste priser. i 2013 var FoU-utgiftene i nanoteknologi tilbake omtrent på nivået i 2007.

Kilde: NIFU/SSB: FoU-statistikk

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen