Hvor gamle er personene som tar doktorgrad?

7

Figuren viser en kumulativ fordeling av avlagte doktorgrader i 2014 etter personenes alder. Punktet i figuren viser gjennomsnittsalderen ved avleggelsen av doktorgraden.

Av landene i utvalget er de nye doktorene i gjennomsnitt yngst i Nederland og Østerrike, og eldst i Finland og Norge. I Nederland avlegges halvparten av doktorgradene av personer som er 30 år eller yngre, mens tilsvarende andel for Finland og Norge var henholdsvis 16 og 24 prosent i 2014. I Norge var medianalderen 34 år.

Av de nordiske landene er det Danmark som har de yngste doktorandene, med en gjennomsnittsalder på 33 år ved avleggelsen av doktorgraden, sammenlignet med omtrent 37 år for Norge og Finland. 90 prosent av personene som avla doktorgrad i Danmark i 2014, var 40 år eller yngre, mens andelen i de øvrige nordiske landene var 77 prosent i Sverige, 74 prosent i Norge og 69 prosent i Finland. I Nederland var omtrent 95 prosent av doktorgradene i 2014 avlagt av personer yngre enn 40 år.

Kilder: OECD Main Science and Technology Indicators 2017:1 og Eurostat

Last ned figuren i PDF-format