Hvor mange doktorgrader avlegges det?

6

Figuren viser hvor mange doktorgrader som ble avlagt i Norge mellom 2006 og 2016.

Antallet avlagte doktorgrader totalt steg hvert år frem til 2013 unntatt i 2009. Med 1524 doktorgrader avlagt i 2013 var det 68 prosent høyere enn antallet i 2006. Etter 2013 har antallet sunket, og det var i 2016 114 færre avlagte doktorgrader i Norge enn i 2013.

Antallet doktorgrader avlagt av kvinner har steget mer enn antallet av menn i perioden sett under ett. Andelen avlagt av kvinner var 38 prosent i 2006 og 53 prosent i 2015. For perioden 2012–2016 var kvinneandelen 49 prosent, sammenlignet med 44 prosent i perioden 2006–2010. Mens det de siste par årene har vært flere kvinner og færre menn som har tatt doktorgrad, med en nedgang på 125 doktorgrader avlagt av menn fra 2013 til 2015 og en økning på 37 avlagt av kvinner, var utviklingen motsatt i 2016. Da var det 83 færre doktorgrader avlagt av kvinner enn året før, og 57 flere avlagt av menn.

Kilde: NIFU

Last ned figuren i PDF-format