Innen hvilke fagområder publiserer og siteres de nordiske institusjonene?

15

Figuren viser tilsvarende siteringsindeks som i figur 14, men for enkeltinstitusjoner i de nordiske landene. Figuren omfatter universiteter, høyskoler og universitetssykehus med 40 publikasjonsandeler eller mer i de utvalgte fagfeltene i perioden 2011–2014. Dette inkluderer 8 institusjoner hver fra Danmark og Norge, 11 fra Finland og 16 fra Sverige.

Av de ni fagfeltene i figuren er det en dansk institusjon som har høyest siteringsindeks i perioden i fem, mens en svensk institusjon skårer høyest på de resterende fire. I andre enden har Sverige og Finland den lavest skårende institusjonen i fire fagfelt hver, mens Danmark har i ett. Generelt har Norge den laveste forskjellen mellom den høyest og den lavest skårende institusjonen i de utvalgte fagområdene i figuren, bortsett fra i teknologi og i landbruks- og fiskerifag.

Danmark har en av sine institusjoner blant de topp tre høyest skårende institusjonene i alle de utvalgte fagfeltene, mens Sverige har i alle unntatt i fysikk (hvor den med høyest skår er bak tre danske). Norge har én blant topp tre i landbruks- og fiskerifag, og også blant topp fem i helsefag og geovitenskap. Finland har institusjoner som skårer blant topp fem på siteringsindeksen i Norden i fysikk og kjemi. Tar man gjennomsnittet av topprangeringen til de danske institusjonene på siteringsindeksen på tvers av alle de 16 fagfeltene i figur 14, plasseres den beste danske institusjonen i fagfeltet i gjennomsnitt som nr. 2. For de svenske institusjonene er den gjennomsnittlige topprangeringen nr. 3, og for Finland og Norge henholdsvis nr. 6 og 7.

Kilde: NordForsk (2017) Comparing research at Nordic higher education institutions using bibliometric indicators

Last ned figuren i PDF-format