Hvor mange vitenskapelige publikasjoner resulterer forskningen i?

16

Figuren viser antallet vitenskapelige artikler per tusen innbyggere mellom 2005 og 2015.

De nordiske landene og Nederland publiserer flere artikler per innbygger enn Østerrike gjennom hele perioden. Danmark gikk i 2010 forbi Sverige i å ha det høyeste antallet vitenskapelige artikler per innbygger blant disse landene, mens Norge gikk forbi Finland til å bli nummer tre i Norden i 2009.

Norge hadde den høyeste vekstraten i publikasjonene blant disse landene frem til år 2009, mens Danmark deretter har hatt en klart høyere vekst enn de andre landene.

Kilde: Clarivate Analytics: Web of Science. Beregninger: NIFU

Last ned figuren i PDF-format