Hvor mye publiserer og siteres universitetene?

18

Søylene i figuren viser antall publikasjonsandeler for de seks mest publiserende universitetene eller universitetssykehusene i hvert land i perioden 2011–2014. Prikkene viser siteringsindeksen for disse publikasjonene. Den horisontale streken rundt punktmerkene viser ytterpunktene siteringsindeksen har hatt i de fire fireårsperiodene mellom 1999 og 2014.

Københavns Universitet er den klart største institusjonen i Norden målt i publikasjonsandeler, med nesten 40 prosent flere publikasjoner mer enn Lunds universitet som er nummer to. Universitetet i Oslo er den største norske institusjonen, mens Helsingfors universitet er det største i Finland.

I ingen av landene er det den største institusjonen som har den høyeste verdien på siteringsindeksen. I Danmark, Sverige og Finland er det den nest største institusjonen, med henholdsvis Danmarks Tekniske Universitet, Karolinska institutet og Aalto-universitetet. I Norge der det Norges miljø- og biovitenskapelige universitet som har den høyeste siteringsindeksen i perioden, som er den sjette største institusjonen i Norge. Stockholms universitet, som er den sjette største institusjonen i Sverige har også høyere siteringsindeks enn mange av de større institusjonene i Sverige.

Kilde: NordForsk (2017) Comparing research at Nordic higher education institutions using bibliometric indicators

Last ned figuren i PDF-format