Hvor mye siteres vitenskapelige publikasjoner fra de ulike sektorene?

19

Figuren viser siteringsindeksen for universitets- og høyskolesektoren og institusjoner fra andre sektorer. Indeksen er vist for publikasjoner fra to ulike fireårsperioder: 1999–2002 og 2011–2014, hvor den tidligste perioden er markert med en trekant og den seneste med en sirkel. Strekene angir ytterpunktene indeksen har hatt for publikasjoner fra de mellomliggende fireårsperiodene.

Av de nordiske landene er det bare Norge hvor siteringsindeksen er høyest for publikasjoner fra institusjoner utenfor universitets- og høyskolesektoren. I Danmark og Sverige har universitetssektoren en høyere gjennomsnittlig siteringshyppighet for sine artikler, mens de i Finland har et mer likt nivå.

I Norge og Finland har siteringsindeksen steget gjennom de fire fireårsperiodene for begge sektorene, og publikasjonene fra Norge har den største økningen på indikatoren blant de nordiske landene (for UH-institusjonene er økningen like stor som i Danmark). I Sverige er siteringsindeksen for publikasjoner utenfra universitets- og høyskolesektoren lavere for publikasjoner fra 2011–2014 enn for publikasjoner fra 1999–2002, mens de i Danmark er på omtrent samme nivå, etter å ha vært høyere i en mellomliggende periode. Også for universitets- og høyskolesektoren i Danmark er siteringsindeksen for den siste perioden lavere enn for perioden før, men fortsatt vesentlig høyere enn i de andre nordiske landene.

Kilde: NordForsk (2017) Comparing research at Nordic higher education institutions using bibliometric indicators

Last ned figuren i PDF-format