Hvordan har totale årsverk og FoU-årsverk i industrien utviklet seg?

22

Figuren viser antall årsverk i industrien til FoU og totalt mellom 1970 og 2015.

Antall FoU-årsverk i industrien økte fra i underkant av 3000 i 1970 til i overkant av 7000 i 2015. I samme periode gikk antall årsverk totalt i industrien fra i underkant av 350 000 i 1970 til rundt 230 000 i 2015. Andelen FoU-årsverk av årsverk totalt gikk dermed fra 0,8 prosent til 3,1 prosent i løpet av denne perioden.

Fra 1974 til 2004 gikk årsverkene i industrien ned bortsett fra i periodene 1984–1987 og 1993–1997. Industriårsverkene økte så med 14 prosent mellom 2005 og 2008, for så å gå tilbake til samme nivå mellom 2008 og 2012. FoU-årsverkene har økt i mange år hvor årsverkene i industrien totalt sett gikk ned, men også FoU-årsverkene i industrien gikk ned under finanskrisen mellom 2008 og 2010, og hadde også større nedganger tidlig på 1980-tallet og rundt 1990.

Kilde: SSB (2017) FoU i norsk næringsliv 1970–2014: en historisk reise

Last ned figuren i PDF-format