Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan støtter det offentlige FoU i næringslivet?

4Figuren viser den offentlige støtten til FoU i foretakssektoren som andel av BNP i 2015 og 2005 eller nærmeste år med tilgjengelig statistikk. Det skilles mellom støtte i form av direkte finansiering og indirekte støtte i form av skatteinsentiver for FoU. I Norge utgjøres den indirekte støtten av Skattefunn-ordningen, hvor foretak har rett på fradrag i skatt for kostnader til prosjekter som Norges forskningsråd godkjenner som forskning og utviklingsarbeid, med visse grenser for fradragsgrunnlaget. Utformingen av slike skatteinsentiver varierer mellom landene. I noen land, inkludert Norge, kan ordningene også innebære direkte utbetalinger, i tilfeller hvor fradraget overstiger skatten som skal betales. Finland er det eneste av landene i figuren som ikke har hatt skatteinsentiver for FoU i de aktuelle årene, men hadde en midlertidig ordning i 2013–2014. Sverige innførte et skatteinsentiv for FoU i 2014, men som det ikke finnes tilgjengelig statistikk for.

For sammenligningslandene som har statistikk for begge typene støtte, har Østerrike relativt sett den største offentlige støtten til FoU i foretakssektoren, tilsvarende 0,26 prosent av BNP i 2015. I Norge og Nederland er nivået på henholdsvis 0,19 og 0,17 prosent av BNP, mens Danmark og Finland har den laveste støtten til FoU i foretakssektoren som andel av BNP blant sammenligningslandene. Sverige har det høyeste nivået av direkte finansiering noe foran Østerrike, mens Nederland har den høyeste støtten til FoU gjennom skatteinsentiver som andel av BNP.

I alle landene i figuren unntatt Finland er den offentlige støtten til FoU i foretakssektoren høyere i forhold til BNP i det siste året i perioden enn det var ti år tidligere. Økningen i støtten som andel av BNP er størst i Østerrike fulgt av Norge og Nederland.

Ifølge de internasjonale retningslinjene for FoU-statistikken skal indirekte støtte gjennom skatteinsentiver klassifiseres med foretakssektoren som finansieringskilde. Ser man på foretakssektorens FoU-utgifter fordelt på finansieringskilder i andre sammenhenger, er det derfor bare de grå søyledelene i denne figuren som regnes som finansiering fra offentlig sektor. (I Østerrike ble finansiering gjennom skatteinsentiv før 2016 regnet som finansiering fra offentlig sektor i den ordinære statistikken, men er omkategorisert til indirekte støtte i denne figuren.)

Kilde: OECD

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen