Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor mange har doktorgrad i befolkningen?

8Figuren viser antall personer med doktorgrad per 1000 innbyggere i alderen 25–64 år i 2016 fordelt på kjønn, og totalt for 2007 for de landene hvor det foreligger tall.

Av figuren er det tydelig at antallet med doktorgrad totalt sett varierer en del disse landene imellom. Sverige har klart flest i forhold til størrelsen med 15,5 per 1000 innbyggere, etterfulgt av Finland og Norge med henholdsvis 12,6 og 11,6. Disse tre sammen med Danmark er dermed over gjennomsnittet i OECD på 9,9. Nederland har klart færrest av disse landene relativt sett, med kun 6,6 per 1000 innbyggere – under halvparten av nivået i Sverige.

De nordiske landene har høyere andeler kvinner blant personene med doktorgrad sammenlignet med Østerrike og Nederland. Sverige og Danmark er nær kvinneandelen for OECD totalt på 42 prosent, mens andelen kvinnelige doktorer er noe høyere i Norge med 43 prosent og høyest i Finland av sammenligningslandene med 46 prosent. Både Nederland og Østerrike har lavere andeler kvinner blant personene med doktorgrad enn gjennomsnittet for OECD, med henholdsvis 40 og 36 prosent.

For landene i figuren hvor det er tall både for 2007 og 2016, har Norge den største økningen i indikatoren, fulgt av Danmark. I disse to landene var det rundt 90 prosent flere personer med doktorgrad i forhold til antallet innbyggere i alderen 25–64 år i 2016 sammenlignet med 2006. I Finland var økningen noe mindre, mens i Nederland var nivået så vidt lavere i 2016 enn i 2007.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen