Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor mange FoU-årsverk utføres i forhold til antall sysselsatte?

5Figuren viser antall FoU-årsverk per 1000 sysselsatte i 2016 fordelt på sektor for utførelse. Punktene i figuren markerer totale FoU-årsverk per 1000 sysselsatte i 2006.

Av sammenligningslandene har Danmark det høyeste antallet FoU-årsverk per sysselsatte, fulgt av Finland og Sverige. Disse tre landene er også blant de fem OECD-landene med de høyeste verdiene på denne indikatoren, og har et nivå som nesten er 50 prosent høyere enn for EU samlet. Østerrike, Norge og Nederland har også flere FoU-årsverk per sysselsatte enn EU-gjennomsnittet, og mellom 80 og 70 prosent av nivået i Danmark.

Norge har det laveste antallet FoU-årsverk i foretakssektoren med 8 per 1000 sysselsatte. Dette er over gjennomsnittet for EU på 7 per 1000 sysselsatte, men et stykke unna Sverige med 13. Foretakssektoren er den sektoren som står for mesteparten av FoU-årsverkene for alle landene i figuren. Sektoren står for omtrent 60 til 70 prosent av totalen i alle landene med unntak av Norge, hvor den står for 51 prosent. Dette er noe under gjennomsnittet i EU hvor 55 prosent av FoU-årsverkene er utført i foretakssektoren. I Finland, Sverige og Danmark er foretakssektorens andel av FoU-årsverkene i 2016 redusert med 1-3 prosentenheter siden 2006, mens andelen var den samme i Norge i disse to årene.

Som for de totale FoU-årsverkene er det Danmark og Finland av landene i figuren som har flest FoU-årsverk i universitets- og høyskolesektoren i forhold til antall sysselsatte. Når man avgrenser til denne sektoren er det imidlertid Norge som har det tredje høyeste nivået på indikatoren. Ser man på universitets- og høyskolesektoren sammen med offentlig sektor, ligger Norge helt på nivå med Danmark og Finland på rett under 8 FoU-årsverk utført i de to sektorene per 1000 sysselsatte. Norge er det landet blant disse med størst andel av FoU-årsverkene i offentlig sektor.

Sammenlignet med tallene for 2006 har alle landene hatt en økning i totale FoU-årsverk med unntak av Finland. Økningen er størst i Danmark og Nederland, men noe av økningen for Nederland skyldes endringer i måten statistikken er innhentet på. For Sverige er data over personale for offentlig sektor noe for lavt anslått, siden det ikke inkluderer personelldata for landstingene (som eier sykehusene).

Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 2017:2

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen