Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor internasjonalt mobile er forfattere av vitenskapelige artikler?

9Figuren viser en indikator for den internasjonale mobiliteten til forfatterne av vitenskapelige artikler. Mobiliteten undersøkes ved å se på forfattere som har minst to artikler registrert i databasen, hvorav minst én i 2016 og minst én i et foregående år. Gruppen av inngående mobile har sin hovedadresse i det aktuelle landet på den siste registrerte artikkelen i 2016, men i et annet land på den seneste artikkelen før dette året. For de utgående mobile er forholdet omvendt, mens de returnerte er den undermengden av de inngående hvor også den første registrerte hovedadressen i databasen er i det aktuelle landet. Tallene under søylene angir de gjenværende, som er forfatterne hvor adressene i både den siste 2016-artikkelen og den siste pre-2016-artikkelen er i det aktuelle landet, og som prosent av summen av de utgående fra landet og dem med sin siste registrerte adresse i landet.

Slik figuren er fremstilt, vil det være de landene med størst endring i begge retninger som totalt sett har de mest mobile forskerne (og lavest andel gjenværende). Av disse landene er dette Østerrike som har den høyeste mobiliteten, fulgt av Sverige og Danmark, som har omtrent samme fordeling som hverandre. Finland har den laveste mobiliteten av sammenligningslandene, mens Nederland og Norge er plassert mellom Danmark og Finland.

For alle sammenligningslandene er det grovt sett balanse mellom antallet inngående og utgående mobile, med noe flere utgående i Finland og Nederland, og flere inngående i de andre landene. Norge har den største overvekten av inngående av disse landene, og den laveste andelen både utgående og returnerte, mens Finland har den laveste andelen inngående.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen