Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan er kjønnsfordelingen blant forskerpersonalet?

6

Figuren viser kjønnsfordelingen blant forskere samlet sett og separat for forskere i foretakssektoren, universitets- og høyskolesektoren og offentlig sektor for 2016.

Alle landene i figuren har en klar overvekt av mannlige forskere hvis man ser på alle sektorene samlet, med kvinneandeler på mellom 25 og 37 prosent. Norge har høyest andel kvinnelige forskere, tett fulgt av de andre nordiske landene. I alle sektorene har de nordiske landene stort sett større andeler kvinnelige forskere enn Østerrike og Nederland. Et unntak er at Danmark har en lavere kvinneandel enn Nederland i universitets- og høyskolesektoren og omtrent samme nivå som Østerrike på 40 prosent. Østerrike og Danmark har derimot de høyeste andelene kvinner blant forskerne i offentlig sektor av disse landene, med nesten 47 prosent. Danmark har også den høyeste kvinneandelen for forskerpersonalet i foretakssektoren med 24 prosent.

For alle sammenligningslandene er andelen kvinner blant forskerpersonalet betydelig lavere i foretakssektoren enn i de andre sektorene. Mens ingen av disse landene er mer enn 10 prosentenheter unna en jevn kjønnsfordeling i offentlig sektor eller i UH-sektoren, er ingen nærmere enn 26 prosentenheter fra en jevn kjønnsfordeling for foretakssektoren.

I Norge er andelen kvinnelige forskere i foretakssektoren 23 prosent, som er seks prosentenheter høyere enn i Nederland, som har den mest ujevne kjønnsfordelingen i figuren, og altså én prosentenhet lavere enn i Danmark. For forskerpersonalet i offentlig sektor er også kvinneandelen i Norge omtrent en halv prosentenhet lavere enn i Danmark, hvor den igjen er fem prosentenheter høyere enn i Nederland. I universitets- og høyskolesektoren er det Finland og Norge som har den jevneste kjønnsfordelingen av disse landene, med 48 prosent kvinnelige forskere.

Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 2017:2

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen