Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan har veksten i forskerpersonalet vært fordelt på kjønn?

7a7bA-figuren viser veksten i antall mannlige forskere i perioden 2005–2015, som prosent av antallet i 2005, mens b-figuren viser tilsvarende for kvinnelige forskere.

Norge, Danmark og Østerrike har hatt en ganske jevn vekst i hele perioden, for forskere av begge kjønn. Østerrike og Norge hadde relativt lik vekst frem til 2008, før veksten i Norge flatet noe ut mens den i Østerrike fortsatte langs samme spor. Danmark hadde en svak nedgang i antallet forskere i 2007 sammenlignet med 2005, etterfulgt av en vekst på omtrent samme nivå som Norge. Finland har hatt et relativt stabilt nivå på antallet forskere i hele perioden, på noe over 2005-nivået.

I Sverige var det nedgang i antallet forskere mellom 2005 og 2007, og antallet var omtrent tilbake på 2005-nivået i 2011, for både kvinner og menn. For Nederland er det et brudd i statistikken i 2011, som forklarer noe av oppgangen i antallet forskere fra nivået i 2009.

I alle disse landene unntatt Sverige er det en høyere vekst i antallet kvinnelige forskere enn i antallet mannlige gjennom perioden. Forskjellen er størst for Norge, Østerrike og Nederland, og noe mindre for Danmark og Finland.

Kilde: OECD Main Science and Technology Indicators 2017:2

Last ned figurene i PDF-format


Til toppen