Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor spesialiserte er landene og hvor mye siteres de i ulike fagfelt?

17Figuren viser landenes relative spesialisering og andelen mye siterte artikler innenfor fire utvalgte fagfelt i 2015. Sirklenes plassering på x-aksen viser andelen fagfeltet utgjør av landets artikler i forhold til andelen fagfeltet utgjør av artiklene i databasen totalt, hvor en plassering til høyre i diagrammet betyr at det utgjør en større enn gjennomsnittlig andel. På y-aksen vises hvor stor andel av landets artikler i fagfeltet som er blant de ti prosent mest siterte artiklene i fagfeltet i verden. Sirklenes størrelse er proporsjonal med hvert lands antall publikasjonsandeler innenfor feltet (andelene av publikasjonenes forfatteradresser som tilhører landet).

Blant disse fagfeltene har alle sammenligningslandene en større eller mindre grad av positiv spesialisering innenfor nevrovitenskap, mens det bare er Østerrike som har det i materialvitenskap, og bare Østerrike og Finland i informatikk. Særlig Nederland har en sterk spesialisering i nevrovitenskap, mens Norge og Finland er nærmere en gjennomsnittlig andel artikler i dette fagfeltet. For biokjemi, genetikk og molekylærbiologi er det Danmark som har den sterkeste graden av spesialisering i disse fagfeltene blant sammenligningslandene, mens de utgjør den minste andelen av artiklene fra Finland og Norge, hvor andelen også er under fagfeltenes andel av artiklene i databasen totalt.

Blant disse landene er det ingen sterk sammenheng mellom hvor sterk relativ spesialisering de har innenfor fagfeltet, og hvor stor andel av artiklene som er blant de mest siterte. I biokjemi, genetikk og molekylærbiologi har Danmark og Nederland de høyeste andelene mye siterte artikler og også den sterkeste relative spesialiseringen. I informatikk er de to landene også blant dem med de høyeste andelene mye siterte artikler, med er der de to landene med den minste relative spesialiseringen i fagfeltet.

Norge har den laveste andelen mye siterte artikler av sammenligningslandene innenfor alle fagfeltene bortsett fra materialvitenskap, hvor Norge har den høyeste andelen av de seks landene. Nederland er blant de to landene med de høyeste andelene mye siterte artikler i alle de fire fagfeltene, mens Sverige i alle fagfeltene er i en mellomposisjon blant sammenligningslandene både på indeksen for relativ spesialisering og på siteringsindikatoren.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen