Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor spesialiserte er landene innenfor ulike teknologier?

15Figuren viser en indeks for landenes relative spesialisering innenfor de samme teknologiområdene som i figur 14. Indikatoren er basert på såkalte IP5-patenter som i figur 13 og 14. Periodene 2002–2005 og 2012–2015 er vist separat med henholdsvis en mindre og en større sirkel, og basert på patentenes søknadsår. En indeksverdi på 0 tilsvarer situasjonen hvor teknologiområdet utgjør en like stor andel av landets patenter som det gjør blant alle patenter totalt. Positive verdier betyr at landet relativt sett har flere patenter innenfor teknologiområdet enn gjennomsnittet.

Danmark har de største utslagene på denne indeksen av landene og teknologiområdene i figuren, med både en sterk spesialisering innenfor helse og klima, og færre patenter innenfor IKT enn forventet ut fra størrelsen. Også i flere av de andre landene i figuren utgjør IKT en mindre andel av landets patenter enn det gjør totalt sett. For patentene fra den siste perioden er det bare Sverige og Finland som har en positiv verdi på spesialiseringsindeksen for IKT av disse landene. Nederland har en tilsvarende spesialisering som Danmark for helserelaterte patenter i den siste perioden, men hadde en gjennomsnittlig andel helsepatenter ti år tidligere. For IKT-patenter gikk utviklingen motsatt vei, fra en positiv til en negativ verdi på spesialiseringsindeksen i løpet av perioden.

Norge hadde en spesialisering innenfor klimateknologi for patentene med søknadsår 2002–2005, men hadde like under en gjennomsnittlig andel klimarelaterte patenter i 2012–2015. For de helserelaterte patentene hadde Norge en viss grad av spesialisering i begge periodene.

For OECD-landene samlet er verdiene på indeksen naturlig lavere enn for enkeltlandene, siden avvikene fra verdensgjennomsnittet blir mindre for en stor gruppe land som OECD. Mens verdiene for den første perioden for OECD tilsvarte omtrent nøyaktig fordelingen globalt, hadde OECD-landene i den siste perioden en positiv spesialisering innenfor klima- og helsepatenter, og en negativ spesialisering innenfor IKT. EU har den samme fordelingen, men med større avvik fra verdensgjennomsnittet enn OECD, særlig for IKT-patenter.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen