Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvilke typer innovasjoner introduserer foretakene?

20Figuren viser andelen foretak med ulike typer innovasjoner eller innovasjonsaktivitet i Norge i perioden 2014–2016, og fordelt på type næring. Den øverste raden omfatter foretak med innovasjonsaktivitet rettet mot produkt- eller prosessinnovasjon, som også inkluderer foretak med pågående eller avsluttet innovasjonsaktivitet som ikke har resultert i innovasjoner i perioden. De øvrige radene gjelder typer av innovasjoner som er introdusert i markedet eller i foretaket i perioden. Andelen for alle næringer samlet er markert med en linje på tvers av søylene.

Samlet for alle næringer er de enkeltinnovasjonstypene som flest foretak oppgir, markedsinnovasjon og prosessinnovasjon med andeler på henholdsvis 37 og 38 prosent. Ser man på næringene hver for seg, illustrerer figuren at det er noen forskjeller i innovasjonsmønster. For industrien er det flest foretak som rapporterer om nye eller vesentlig forbedrede varer, med 38 prosent, og prosess- og markedsinnovasjoner med 36 og 35 prosent. 15 prosent av industriforetakene rapporterte om tjenesteinnovasjoner. For tjenesteytende næringer er denne andelen ikke overraskende vesentlig større med 29 prosent. Andelene foretak med prosessinnovasjon og markeds- og organisasjonsinnovasjon er også noe høyere i de tjenesteytende næringene enn i industrien. Nesten en like stor andel av foretakene med hovedaktivitet i de tjenesteytende næringene rapporterte om innovative produkter i form av varer (28 prosent) som i form av tjenester (29 prosent).

Prosessinnovasjon og organisasjonsinnovasjon er omtrent like utbredt i de tre typene næringer, mens det er mer variasjon mellom næringene når det kommer til de andre innovasjonstypene. Blant foretakene i gruppen «andre næringer», som inkluderer blant annet petroleumsutvinning, landbruk og fiske, bygg og anlegg, vann og avløp og kraftproduksjon, er det lavere andeler som rapporterer om innovasjoner særlig i form av nye produkter, men også markedsinnovasjoner.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen