Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor mye FoU finansierer næringslivet i andre sektorer?

10

Figuren viser hvor mye av FoU-utgiftene i universitets- og høyskolesektoren og offentlig sektor i 2015 som er finansiert av foretakssektoren. Punktene i figuren markerer andelen for FoU-utgiftene i begge sektorene samlet. Offentlig sektor omfatter for det meste offentlige eller offentlig rettede forskningsinstitutter. Institutter som i hovedsak betjener næringslivet, inngår i foretakssektoren i den internasjonale statistikken.

Nederland har den klart høyeste andelen finansiering fra næringslivet med i underkant av 10 prosent av FoU-utgiftene i de to sektorene samlet sett. Nederland er dermed det eneste sammenligningslandet hvor denne andelen er over gjennomsnittet i EU. I Østerrike og Finland er andelen henholdsvis rett over og under gjennomsnittet for OECD på 5,1 prosent, mens den er noe lavere i Norge og Sverige med henholdsvis 4,5 og 4,0 prosent. Danmark har den laveste andelen blant sammenligningslandene med 2,5 prosent.

I Sverige og Østerrike er andelen næringslivsfinansiering av FoU-utgiftene på samme eller omtrent samme nivå i offentlig sektor som i universitets- og høyskolesektoren. I Danmark er andelen høyere i universitets- og høyskolesektoren, mens den er høyest i offentlig sektor i de øvrige sammenligningslandene. Både for EU og OECD-landene samlet er 6 prosent av FoU-utgiftene i universitets- og høyskolesektoren finansiert av foretakssektoren, men for offentlig sektor er andelen næringslivsfinansiering betydelig høyere i EU enn i OECD (henholdsvis 8,0 og 3,5 prosent).

I begge sektorene er det blant sammenligningslandene Nederland og Danmark som respektivt har den høyeste og laveste andelen næringslivsfinansiering. For offentlig sektor er Norges andel på 7,4 prosent omtrent midt blant de to, mens andelen for universitets- og høyskolesektoren på 3,1 prosent er mye nærmere Danmarks.

For Nederland og Finland er det verdt å merke seg at de to største teknisk-industrielle instituttene i disse landene er en del av offentlig sektor, i motsetning til situasjonen for blant annet Norge. I del 2 i rapporten vises mer statistikk for finansieringskildene i de ulike sektorene.

Kilder: OECD og Eurostat

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen