Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvem samarbeider de innovative foretakene med?

12Figuren viser andelen av foretak i Norge med innovasjonssamarbeid etter type samarbeidspartner, fordelt på type næring. Tallene er for perioden 2012–2014. Andelen for alle næringer samlet er markert med en linje på tvers av søylene.

I både industrien og i tjenesteytende næringer er leverandører og kunder de typene partnere som det er flest av foretakene som har innovasjonssamarbeid med. Totalt for alle foretakene med innovasjonssamarbeid er det nesten halvparten som har en leverandør blant samarbeidspartnerne, og mer enn to av fem som samarbeider med klienter eller kunder. Omtrent én av tre samarbeider med andre foretak i samme konsern. I gruppen «andre næringer», som inkluderer blant annet petroleumsutvinning, landbruk og fiske, bygg og anlegg, vann og avløp og kraftproduksjon, er konsulentforetak gruppen bak leverandører som det er flest som samarbeider med. De to gruppene er representert blant partnerne for henholdsvis 31 og 60 prosent av foretakene i disse næringene med innovasjonssamarbeid.

 De tre mest FoU-relaterte gruppene er alle representert som partnere for mellom 13 og 20 prosent av foretakene med innovasjonssamarbeid. Omtrent én av fem av foretakene med innovasjonssamarbeid i både industrien, tjenesteytende næringer og andre næringer samarbeider med universiteter eller høyskoler. For både forskningsinstitutter og FoU-foretak er det en lavere andel med samarbeid i de tjenesteytende næringene enn i industrien. For industrien er andelene som har samarbeid med disse typene partnere på henholdsvis 21 og 17 prosent, og i de tjenesteytende næringene er andelene 8 prosentenheter lavere.

Kilde: SSB

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen