Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan henger FoU i foretakssektoren sammen med næringsstrukturen?

23Figuren viser to ulike indikatorer for FoU-intensiteten i foretakssektoren. Plasseringen langs x-aksen viser den faktiske FoU-intensiteten, som er FoU-utgiftene i foretakssektoren som prosent av sektorens bidrag til BNP. Plasseringen på y-aksen viser et justert mål for FoU-intensitet, som er den konstruerte FoU-intensiteten landene ville hatt hvis alle landene hadde tilsvarende næringsstruktur som i OECD. Det er et vektet gjennomsnitt av den reelle FoU-intensiteten i de enkelte næringene i de ulike landene, men hvor næringenes størrelse i OECD er brukt som vekter for alle landene. De seks referanselandene i Forskningsbarometeret er markert spesielt, og de resterende punktene representerer andre OECD-land og Brasil, Russland og Kina. Punktene viser verdiene for 2015 eller nærmeste år med tilgjengelig statistikk. For referanselandene er det også markert en linje fra verdien på indikatorene for 2011.

Overordnet ser man at svært få land ligger nøyaktig langs diagonalen. Figuren illustrerer dermed hvordan næringsstrukturen har noe å si for FoU-intensiteten for landet totalt, og ikke bare FoU-intensiteten sammenlignet næring for næring. For de fleste landene er verdien for den justerte FoU-intensiteten høyere enn den faktiske (punktene over diagonalen), men på langt nær alle. Av referanselandene har Finland og Sverige lavere FoU-intensitet på den justert indikatoren, mens Danmarks er omtrent den samme. Generelt er det en tendens til at landene med høy FoU-intensitet får en lavere verdi på den justerte indikatoren. Av de ti landene til høyre for den vertikale linjen som viser FoU-intensiteten for OECD totalt, er det bare tre hvor den justerte indikatoren er høyere enn den faktiske FoU-intensiteten. Til venstre for linjen er den justerte indikatoren høyere enn den faktiske FoU-intensiteten for 17 av 20 land.

Sør-Korea har den høyeste FoU-intensiteten, og også det største utslaget i justeringen, fra en faktisk FoU-intensitet på 4,7 prosent til 2,3 prosent på den justerte indikatoren. Østerrike har den høyeste verdien på den justerte indikatoren på 3,9 prosent, sammenlignet med den faktiske FoU-intensiteten på 3,2 prosent. Norge er landet som har det største positive utslaget i justeringen, fra en faktisk FoU-intensitet på 1,7 prosent til 2,7 prosent på den justerte indikatoren. Norge er også sammen med Island og Frankrike i gruppen som har lavere FoU-intensitet enn OECD-gjennomsnittet, men verdier over gjennomsnittet på den justerte indikatoren.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen