Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvor mye FoU utføres i foretakssektoren og hvor mye finansieres av det offentlige?

21

Figuren viser FoU-utgifter i foretakssektoren (på y-aksen) og den offentlige støtten til FoU i foretakssektoren (på x-aksen). Begge deler er vist i prosent av BNP, og for 2015 eller nærmeste år med tilgjengelig statistikk. Den offentlige støtten til FoU inkluderer både direkte finansiering og indirekte støtte gjennom skatteinsentiver for FoU (jf. figur 4). De seks referanselandene i Forskningsbarometeret er markert spesielt, og de resterende punktene representerer andre OECD-land og Brasil, Russland og Kina.

Ser man på FoU-utgiftene i foretakssektoren samlet, ligger alle barometerlandene over én prosent av BNP. Norge og Nederland ligger lavest og like over én prosent, mens Østerrike og Sverige har de høyeste nivåene av de seks landene med FoU-utgifter i foretakssektoren på over to prosent. Figuren viser også at få land har FoU-utgifter i foretakssektoren som overstiger to prosent av BNP, og kun i Japan, Sør-Korea og Israel er de over 2,5 prosent av BNP.

Når det gjelder den offentlige støtten til FoU i foretakssektoren. er omtrent tre femdeler av landene i figuren i samme intervall som referanselandene, mellom og Finlands nivå på 0,07 prosent av BNP og Østerrikes nivå på 0,28 prosent. Kun seks av landene i figuren har en høyere offentlig støtte til FoU i foretakssektoren enn Østerrike i forhold til BNP: Ungarn, Irland, Sør-Korea, Belgia og Russland. Russland har det høyeste relative støttenivået tilsvarende 0,54 prosent av BNP, men er godt under medianen blant OECD-landene når det gjelder de samlede FoU-utgiftene i foretakssektoren. Medianen blant OECD-landene er her 1,1 prosent av BNP, mens nivået i Russland er 0,6 prosent.

De andre av landene som er over OECD-medianen for den offentlige støtten til FoU på 0,14 prosent av BNP, men under når det gjelder FoU-utgiftene i foretakssektoren samlet, er Ungarn, Norge, Canada, Portugal og Tsjekkia.

Kilde: SSB

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen