Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hvordan har utviklingen i offentlig støtte og FoU i foretakssektoren vært?

22Figuren ligner figur 23, men viser den gjennomsnittlige årlige endringen i indikatorene fra 2006 til 2015 (eller de nærmeste årene med tilgjengelig statistikk). På y-aksen vises endringen i FoU-utgifter i foretakssektoren, og på x-aksen vises endringen i offentlig støtte til FoU i foretakssektoren, begge deler som andel av BNP.

Overordnet ser man at de aller fleste landene ligger plassert i området øverst til høyre i figuren, med en vekst både i den offentlige støtten til FoU i foretakssektoren og i FoU-utgiftene i foretakssektoren totalt mellom de to årene og relativt til BNP.

Referanselandene i barometeret ligger omtrent på diagonalen i figuren, og har samme innbyrdes rangering både når vi ser på økningen i den offentlige støtten og i FoU-utgiftene totalt i foretakssektoren. Finland er det eneste av referanselandene som har lavere nivå på begge indikatorene i 2015 enn i 2006, mens Østerrike har den største økningen på begge.

Sverige er i gruppen nederst til høyre i figuren sammen med Island, Russland, Chile og Mexico som har hatt en økning i indikatoren for offentlig støtte til FoU i foretakssektoren, men nedgang for sektorens FoU-utgifter totalt.

Norge er sammen med ti andre land i gruppen som er over medianen blant OECD-landene for økningen på begge indikatorene. Danmark og Nederland er også over medianen når det gjelder økningen i offentlig støtte, men like under eller på medianen når det gjelder økningen i FoU-utgiftene i foretakssektoren totalt.

Kilde: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017

Last ned figuren i PDF-format


Til toppen