Forskningsbarometeret

Forskningsbarometeret er et nettsted og en rapport utgitt av Kunnskapsdepartementet med statistikk og indikatorer for forskning og innovasjon.

Tema

Forskningsbarometeret

Forskningsbarometeret 2017

Forord av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Illustrasjon (forstørrelsesglass)

Hva viser indikatorene?

De 24 indikatorene i den faste delen av barometeret gir et tverrsnitt av tilstanden i norsk forskning og innovasjon, og presenteres i seks hovedkategorier.

Lanseringer

Forskningsbarometerkonferansen

Rapporten Forskingsbarometeret har i fleire år blitt lagt fram under ein forskingspolitisk konferanse arrangert av Kunnskapsdepartementet. Opptak av konferansene finn du her.

Kontakt

Juridisk avdeling

Telefon: 22 24 75 03
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo