Forskningsbarometeret

Forskningsbarometeret er et nettsted og en rapport utgitt av Kunnskapsdepartementet med statistikk og indikatorer for forskning og innovasjon.

Tema

Forskningsbarometeret 2015

Forord av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hva viser indikatorene?

De 25 indikatorene i den faste delen av barometeret gir et tverrsnitt av tilstanden i norsk forskning og innovasjon, og presenteres i seks hovedkategorier.

Aktuelt nå

Høgskolen i Oslo og Akershus: Fasade mot Pilestredet og Holbergs gate

Forskningsbarometerkonferansen

Lansering av Forskningsbarometeret 2015

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten for høyere utdanning ble utgitt under en konferanse 5. mai 2015

Tema 2015

Kunnskapsoverføring og kommersialisering av forskning

Forskningsbarometeret ser hvert år nærmere på et utvalgt tema. I 2015 er temaet kunnskapsoverføring og kommersialisering av forskning fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner.

Kontakt

Forskingsavdelinga

Telefon: 22 24 74 61
Adresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Besøksadresse: Kirkegata 18, Oslo